Events: Barcelona, Catalonia, September 2019, September 28, 2019, Tallers autogestionats d’autoreparació de bicis