Events: (free) shop/market, Barcelona, Catalonia, Tallers autogestionats d’autoreparació de bicis