Dubbel Verdienen: Wapenexport en Grensbewaking.

Sunday, 10 November

Dubbel Verdienen: Wapenexport en Grensbewaking.

Short url: 

https://squ.at/r/7f4q

-- English below --

Dubbel verdienen: wapenexport en grensbewaking.

‘De Vluchtelingencrisis’. Als we kijken naar het beeld wat de media schetsen krijgen we een beeld van een groot en oncontroleerbaar probleem. Deze ‘crisis’ is ons overkomen en onze ‘veiligheid’ is in gevaar. Echter is deze crisis ons niet overkomen. Decennia van Europese interventies en wapenexporten staan aan de basis van conflict en de vluchtelingentragedie.

Daarnaast is de ‘vluchtelingencrisis’ ook niet oncontroleerbaar.
Het ontmoedigen van vluchtelingen door ze op te vangen in onmenselijke, overvolle kampen en de oversteek zo gevaarlijk mogelijk te maken is doelbewust EU beleid.

Het framen van de vluchteling als ‘gevaar’ maakt de weg vrij voor gebruik van geweld. De wapenindustrie heeft goed verdiend aan de wapenexporten en interventies in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door hun uitvoerige politieke lobby mogen ze nu ook de oplossing leveren voor de ‘vluchtelingencrisis’. De Europese grenzen worden in hoog tempo gemilitariseerd en wapens worden naar autoritaire leiders geëxporteerd in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen.

Het Europees beleid zorgt niet voor meer veiligheid. Het is inhumaan en ineffectief. Op lange termijn zorgt het enkel voor meer conflict en vluchtelingen. Enkel de wapenindustrie profiteert van dit beleid.

Programma:

Mark Akkerman, onderzoeker van Stop Wapenhandel, presenteert zijn nieuwe rapport ‘The Business of Building Walls’. De afgelopen jaren bouwden Europese landen ruim 1000 km aan grensmuren om vluchtelingen buiten te houden. Met Frontex-operaties op de Middellandse Zee en de introductie van grootschalige biometrische identificatiesystemen werpt de EU ook maritieme en virtuele muren op. Hoe worden deze muren van Fort Europa gefinancierd en welke bedrijven verdienen eraan?

Anne Dekker van organisatie Sea-Watch vertelt over de tragedie die zich afspeelt op de Middellandse Zee. Sea Watch is een paar jaar geleden opgericht vanuit de behoefte om niet langer vanaf de zijlijn toe te kijken hoe vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. De organisatie heeft zichzelf tot taak gesteld om met behulp van eigen schepen zoveel mogelijk vluchtelingen te redden van de verdrinkingsdood. Dekker is zelf vijf keer aan boord geweest van een Sea Watch-schip.

Tevens zal een nieuwkomer zijn persoonlijke ervaringen met de gemilitariseerde Europese grenzen delen.

Na afloop van de presentaties is ruimte voor discussie.

_____________________________________________________

Double profit: arms sales and border control.

‘The Refugee Crisis.’ If we look at the picture that the media paint, we get a picture of a major and uncontrollable problem. This ‘crisis’ has happened to us and our ‘security’ is in danger. However, this crisis did not happen to us. Decades of European interventions and arms exports form the basis of conflict and the refugee tragedy.

The ‘refugee crisis’ is also not uncontrollable. Discouraging refugees by accommodating them in inhuman, overcrowded camps and making the crossing as dangerous as possible is a deliberate EU policy.

Framing the refugee as a ‘danger’ paves the way for the use of violence. The arms industry has earned well in arms exports and interventions in the Middle East and North Africa. Thanks to their extensive political lobby, they can now also provide the solution for the ‘refugee crisis’. European borders are being rapidly militarized and weapons are being exported to authoritarian leaders in exchange for stopping refugees.

European policy does not provide more security. It is inhumane and ineffective. In the long term, it only leads to more conflict and refugees. Only the arms industry benefits from this policy.

Mark Akkerman, a researcher at Stop Arms Trade, presents his report ‘The Business of Building Walls’. In recent years, European countries have built more than 1000 km of border walls to keep refugees out. How are these walls of Fort Europa generated and which companies make money from it?

Anne Dekker from the organization Sea-Watch will talk about the tragedy that is taking place in the Mediterranean. Sea Watch was founded a few years ago based on the need to no longer watch from the sidelines as refugees drown in the Mediterranean. The organization has set itself the task of using its ships to redeem as many refugees as possible from drowning. Dekker has been aboard a Sea Watch ship five times.

A newcomer will also share his personal experiences with the militarized European borders.

After the presentations, there is room for discussion.

Date & Time: 

Sunday, 10 November, 2019 - 17:00

Category: 

  • discussion/presentation

Price: 

  • free
ACU
Voorstraat 71
3512AK Utrecht
Netherlands

Squat: 

Former squat, now legalised

Our Telegram channel: https://t.me/thebarricade

Our website: https://thebarricade.noblogs.org

The Barricade is a volunteer-run collective inspired by raccoons and anarchism. 

categories: 

  • bar/cafe / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / film / food

opening times: 

Every Sunday from 16:00 to 23:00