Feminist Hack Meetings

Saturday, 25 January

Feminist Hack Meetings

Short url: 

https://squ.at/r/7or5

[English Below]

Artemis en Angeliki nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Feministische Hack Meetings.

De Feministische Hack Bijeenkomsten zijn een reeks informele onderzoeksbijeenkomsten en workshops die gericht zijn op het verkennen van de suggesties, urgenties en mogelijkheden van feministische hack & tech-initiatieven. We nodigen mensen uit die geïnteresseerd zijn in technologie en de werkwijzen, die helpen het een vorm te geven, met het doel deze te bespreken en samen te werken on het gebied van inclusie en exclusie in technische gemeenschappen, feministische servers en hosting, autonome communicatiediensten, archief en documentatie. We zullen ook hardware en geluid exploraties erbij in opnemen.

Een feministische benadering van technologie houdt rekening met de samenhangende sociale en politieke context. Het verlegt de grenzen van technologische kringen, met inbegrip van gender-diverse mensen, amateurs of anderen, die in minder of meerdere mate een uitsluiting hebben ervaren in technische omgevingen. Ze omvatten ook culturele, artistieke en educatieve praktijken die technologie benaderen, maar niet als een doel op zich.

Het idee begon na de deelname aan het ETC (Eclectic Tech Carnival) in Athene, een bijeenkomst van feministen, die alledaagse informatie technologieën kritisch gebruiken / bestuderen / delen / verbeteren in de context van de gratis software en open hardware stromingen.

In deze eerste bijeenkomst zullen we een overzicht en een inleiding geven over deze reeks vergaderingen. We zullen bespreken hoe dit voorstel in de loop van de tijd zich kan ontwikkelen .

Programma:

Zaterdag 25 januari 2020

17:00 - 19:00

De afbeelding is onderdeel van een illustratie gemaakt door een / ETC-lid voor / ETC Athene 2019.

---

Artemis and Angeliki invite you to join the Feminist Hack Meetings.

The Feminist Hack Meetings are a series of informal research meetings and workshops that aim to explore the suggestions, urgencies and potentials of feminist hack & tech initiatives. We invite people, who are interested in technology and the processes of shaping it, to discuss and work together in matters of inclusion and exclusion in tech communities, feminist servers and hosting, autonomous communication services, archive and documentation. We will also include hardware and sound explorations.

A feminist approach to technology takes into consideration the social and political context around it. It pushes the boundaries of technological circles, in order to include gender-diverse people, amateurs, or others who have experienced low or high levels of exclusion in tech environments. They also include cultural, artistic and educational practices that are approaching technology, not as an end in itself.

The idea started after participating in /ETC (Eclectic Tech Carnival) in Athens, which is a gathering of feminists, who critically use/study/share/improve everyday information technologies in the context of the free software and open hardware movements.

In this first gathering we will give an overview and an introduction to this series of meetings. We will discuss on how this proposal may grow in time.

Program:

Saturday, 25 Jan 2020

17:00 - 19:00

The event image is part of an illustration made by an /ETC member for /ETC Athens 2019

Date & Time: 

Saturday, 25 January, 2020 - 17:00

Category: 

  • discussion/presentation

Price: 

  • free

email: 

Varia
Gouwstraat
3
3082 BA Rotterdam
Netherlands

varia (Gouwstraat 3, Rotterdam) is een ruimte voor de ontwikkeling van collectieve benaderingen van alledaagse technologie.

categories: 

  • book shop/info shop/library / discussion/presentation / film / meeting / music/concert / party / work space/diy

opening times: 

Please see our events listing on https://varia.zone.