Prague Tattoo Circus 23-26 May 2019

Saturday, 25 May

Prague Tattoo Circus 23-26 May 2019

Short url: 

https://squ.at/r/73an

PROSTOR39//////////


13:30-22:00 – kérky!
13:30 – otevíráme! Oběd, dopisovačky, distra, dětský koutek
13:30 – stříhání vlasů (zápis na recepepci!)
15:00 – REPURPOSE / ES – workshop – nová éra obnovitelnýho oblečení. Přijď si udělat svůj DIY kus hadru! Vezmi šílený kousky, nebo zkus najít něco ve freeshopu! 
17:00 – BERLIN MIGRANT STRIKERS / DE – promítání a diskuze
17:00-19:00 – DIY tetovací strojek by Liška Adalim – workshop – výroba vlastního strojku – pouze 6 míst, nutno se zapsat!!!
18:00 – večeře
19:00 – TUMAKIN / BE – taneční představení
20:00 – YANN / CH - SUSPENSION (zavěšování) + workshop!
21:00 – ZAČÍNÁME SE PŘESOUVAT DO KOTELNY!!!
 

KOTELNA//////


22:00 – Fireshow
23:00 – LA BASTARDA COMPANY / BE – cirkus na mexické hamace (labastardacompany.blogspot.com)
0:00 – ELEKTRI K / DE – audiovizuální smršť (https://vimeo.com/245493795 [l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F245493795%3Ffbclid%3DIwAR0o-8RF0Ye9WTIlyMy-3LgUWOVzt5PvbyS7LGATwgyRJdpaoAxgvXWdt2Q&h=AT14OKDJq4BsIdvN8RYUQ1HrgU_4W6v-pGkjqQFOq3XiWJisrC2UuOBeCL0fNK8gJKba1Sx00aV19Y27hxKfGLspfluF0Y0CqULT6vEdtg2NRFRu2CmZKqbfrG1RIhs3x422pQOahqfgI87I1aS_9JFazncwZw]) 
22:00-??? - DJs – Elzee (CZ) , Crash 0.1, Renot Toner/Cyberrise (DE), NirMint, Otto (ES).
BAR BUDE, PARTY BUDE, LANGOŠE BUDOU! 


!!!DRESS CODE - GLITCH BITCH aka. VŠECHNO, CO SE TŘPYTÍ!!!

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

PROSTOR39 ////////


13:30-22:00 – tatttoos!
13:30 – opening! Lunch, letters writing, distros, hair cutting, kids corner
13:30 – hair cutting (subscription at the reception)
15:00 – REPURPOSE / ES – workshop – new wave of sustainable clothing. Come to make your own DIY clothing! Bring your crazy stuff or find something in a freeshop!
17:00 – Berlin Migrant Strikers / DE – screening and discussion
17:00-19:00 – DIY tattoo machine workshop by Liška Adalim – 6 places only, you need to subscribe!!!
18:00 – dinner time
19:00 – TUMAKIN / BE – dance performance
20:00 – YANN / CH - SUSPENSION + workshop!
21:00 – START MOVING TO KOTELNA!
 

KOTELNA//////


22:00 – Fireshow
23:00 – LA BASTARDA COMPANY / BE – circus on a mexican hamaclabastardacompany.blogspot.com
0:00 – ELEKTRI K / DE – audiovisual performance vimeo.com/245493795 [l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F245493795%3Ffbclid%3DIwAR3Jh3qnmAY6tbl0UB8CDD7K9HtLbFK6ArC18JIS8Ka11EhnHPWWflXtgT4&h=AT3uGKdox-Up5ajct9MUgTHXs_WememxT4-i3tKwnLBSQ-B_s2OPYigUQhyBBY4CeFMcpLxnk5cmhZuG4LIMPCssMEKMp95s_1Av5qs39TBPszrD4qCCR2UCMa1XlQwZUnkDATFby9NAv9pgdiM3TrrhdtuOkg]
22:00-??? – DJs – Elzee (CZ) , Crash 0.1, Renot Toner/Cyberrise (DE), Nirmint, Otto (ES).
GET READY FOR PARTY AND LANGOŠE! 


!!!DRESS CODE - GLITCH BITCH!!!

Date & Time: 

Saturday, 25 May, 2019 (All day)

Category: 

 • action/protest/camp
 • bar/cafe
 • book shop/info shop/library
 • course/workshop
 • discussion/presentation
 • film
 • food
 • meeting
 • music/concert
 • party
 • theater
 • work space/diy

Price: 

 • by donation
Prostor 39
Řehořova 39
Czech Republic

Squat: 

Former squat, now legalised

Tattoo Circus is a DIY festival achieved through the collaboration of artists who use creativity to unite people in the anti-prison struggle. It celebrates self-expression whilst exploring the politics of freedom.

categories: 

 • action/protest/camp / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / guided tour / meeting / music/concert / party / theater