Peter Gelderloos: Selhání nenásilí

Monday 21 May

Peter Gelderloos: Selhání nenásilí

Short url: 

https://squ.at/r/5blk

V rámci doprovodného programu Anarchistického festivalu knihy představí Peter Gelderloos knihu kritizující nenásilné strategie sociálních hnutí .

Mnohá sociální hnutí od konce Studené války začala jako striktně nenásilná, aby si následně osvojila diverzitu taktit – s rostoucí silou a kolektivní zkušeností. Posledních deset let pak naplno odhalily pravou podstatu pacifismu. Podporované médii, financované vládami a spravované nevládními organizacemi, nenásilné kampaně po celém světě pomáhají utiskovatelským režimům vylepšovat vlastní image a usnadňují policii omezovat růst nepoddajných sociálních hnutí. Jelikož zastánci nenásilí dlouhodobě prohrávají debatu v rámci hnutí, stále častěji se obracejí k institucionalizovanému financování a mainstreamovým médiím, aby umlčely kritické hlasy. Selhání nenásilí zkoumá většinu zásadnějsích otřesů ve společnosti posledních dekád, aby ukázalo limity pacifismu a odhalilo, čeho může rozmanité, vzpurné a nezpacifikované hnutí dosáhnout. Kritická k našim současným strategiím, tato kniha popisuje, jak si mohou hnutí za společenskou změnu upevňovat půdu pod nohama a otevírat prostor nezbytný k sázení semínek nového světa.

Peter Gelderloos je anarchista z Virginie, v součastnosti žijící v Katalánsku. Je autorem knih How Nonviolence Protects the State, Anarchy Works, An Anarchist Solution to Climate Change, A World Without Police, Worshiping Power a dalších prací.

Date & Time: 

Monday, 21 May, 2018 - 19:00

Category: 

  • discussion/presentation

Price: 

  • free
  • by donation
Klinika
Jeseniova 60
Czech Republic

KLINIKA: ANTICOMMERCIAL CULTURAL AND SOCIAL CENTRE IN PRAGUE

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / music / theater / work space/diy

Salé is an anarchist infocentrum in Prague, Czech Republic. We offer a space for anti-authoritarian collectives and individuals. In case you want to organise some program, use our email sale(at)riseup.net or just come by.  All dishes in Salé are strictly vegan. Check the program for events.

categories: 

  • advice/help/office hours / bar/cafe / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / work space/diy

opening times: 

Check on website