Teorie rovnosti / promítání - Festival Případ pro sociálku

Monday 20 November

Teorie rovnosti / promítání - Festival Případ pro sociálku

Short url: 

https://squ.at/r/3nvm


Témata související s postavením mužů a žen se v české společnosti řeší na mnoha úrovních, v míře a intenzitě dříve naprosto nevídané. Spolu s aktuální medializací vzniklo hned několik spolků a organizací, které se svou činností snaží téma přinést širší veřejnosti. Tato uskupení naráží na negativní přijetí společnosti mnohem častěji než politici se svými kontroverzními výroky. Film se snaží rozvířit stojaté vody stereotypního smýšlení skrze dokumentaci „spanilých jízd“ členek a členů feministických spolků.

Po filmu následuje diskuze s režisérkou Barborou Chalupovou a členkami feministické skupiny Čtvrtá vlna.

Date & Time: 

Monday, 20 November, 2017 - 19:00

Category: 

  • bar/cafe
  • film
  • meeting

Price: 

  • by donation
Klinika
Jeseniova 60
Czech Republic

KLINIKA: ANTICOMMERCIAL CULTURAL AND SOCIAL CENTRE IN PRAGUE

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / music / theater / work space/diy