LŽU: Není sdílení jako sdílení (přednáška K. Smejkalové)

Tuesday, 19 September

LŽU: Není sdílení jako sdílení (přednáška K. Smejkalové)

Short url: 

https://squ.at/r/37w7

Lidová žižkovská univerzita uvádí přednášku:
Není sdílení jako sdílení: Mezi společným užíváním zdrojů a predátorským kapitalismem platforem

Kateřina Smejkalová

Rozmach digitálních platforem v posledních letech významně usnadnil propojování poptávky a nabídky u volných kapacit nejrůznějšího rázu a vedl tím k nástupu tzv. ekonomiky sdílení. Tento fenomén je tím kontroverzněji diskutován, čím více se rozšiřuje, čím více nezamýšlených negativních důsledků se v souvislosti s ním objevuje – a také čím jasnější je, že zřejmě nepůjde jen o nějaký krátkodobý trend, ale dost možná o hlubokou změnu toho, jak pracujeme a žijeme jako jednotlivci, i jak fungují celé ekonomiky a jsou uspořádány naše společnosti. 
Jedná se o problematiku velmi komplexní – počínaje tím, že ona ekonomika sdílení je pojem pro většinu takto nazývaných fenoménů nepřesný nebo rovnou zavádějící: U mnohých z nich původní sdílení dočasně nevyužívaných zdrojů přechází v byznys, kdy jsou kapacity cíleně opatřovány za účelem jejich zpeněžení přes platformy, u jiných se o sdílení nejednalo nikdy. Debatu dále ztěžuje, že fungování jednotlivých digitálních platforem zahrnovaných pod ekonomiku sdílení je velmi rozdílné, je tak obtížné je kategorizovat – a tím i hledat pro problémy, které způsobují, univerzální politická opatření. Ta je těžké najít i proto, že se jedná o aktéry pohybující se ve virtuálním prostoru, pro jehož fungování zatím mnohdy žádná pravidla nemáme, a v důsledku toho, o jak specifické prostředí se jedná, se hledají velmi obtížně. Společenské efekty platforem a transakcí na nich probíhajících jsou přitom výjimečně dalekosáhlé – a to jsme zatím svědky zřejmě jen části z nich. Celý segment nicméně s dramatickou rychlostí roste a s ním budou růst i jeho vedlejší efekty. 
Přednáška si klade za cíl poskytnout vhled do komplexity problematiky toho, čemu se říká ekonomika sdílení – od jejího ukotvení v širším fenoménu kapitalismu platforem přes představení pokusů jednotlivé platformy ekonomiky sdílení kategorizovat a popsat jejich specifická rizika, aby se potom v závěru věnovala otázce, zda a jak ji regulovat, respektive jak vytěžit pozitivní potenciály, které technologická inovace platforem beze sporu má, a omezit rizika, která s sebou přináší.

Date & Time: 

Tuesday, 19 September, 2017 - 19:30

Category: 

  • bar/cafe
  • discussion/presentation
  • meeting

Price: 

  • free
Klinika
Jeseniova 60
Prague
Czech Republic

KLINIKA: ANTICOMMERCIAL CULTURAL AND SOCIAL CENTRE IN PRAGUE

categories: 

  • action/protest/camp / advice/help/office hours / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / music / theater / work space/diy