Demo: Ideeën ontruim je niet! / You can’t evict ideas!

Saturday, 1 June

Demo: Ideeën ontruim je niet! / You can’t evict ideas!

Short url: 

https://squ.at/r/aag7

De Samenscholing roept op voor een antikapitalistische demonstratie! - Ideeën ontruim je niet!

The Samenscholing is calling for an anti-capitalist demonstration! - You can’t evict ideas!

Wij gaan de straat op! Jij ook?

Keer op keer maakt de Gemeente een einde aan sociale projecten in de stad die van onderop georganiseerd worden. Winst wordt verkozen boven wederzijdse hulp en zelfbestuur.

Anderhalf jaar geleden werd sociaal centrum De Samenscholing in Den Haag gesloten en ontruimd door de gemeente. Zo kwam er na 7 jaar een einde aan een plek die gebaseerd was op samenzijn en zelforganisatie.

De onderhandelingen voor een nieuwe locatie met de gemeente zijn op niks uitgelopen, en de gemeente doet De Samenscholing liever in de ban.

Dit verbaast ons niks - we hadden niets minder verwacht van mensen en instanties bij wie alles om winst draait, maar daar leggen we ons niet bij neer!

Nu gaan we de straat op, niet voor het behoud van De Samenscholing, maar voor de
ideeën waar het sociaal centrum voor stond.

Tegen een systeem dat creativiteit en plezier onderschikt aan geld, dat ons uitknijpt met hoge huren en uitbuit op het werk, dat wereldwijd martelt en vermoord met oorlogen en grenzen.

Strijd mee voor een stad waar projecten kunnen bloeien zonder de druk van geld. FUCK KAPITALISME!

Vóór een stad waar het ontstaan, en het voortbestaan van initiatieven niet afhangt van een budget maar van creativiteit en solidariteit.

Ideeën ontruim je niet!

Antikapitalistische Demonstratie – 01/06/2024, Den Haag
Locatie en tijd volgen spoedig!

[ENGLISH]

We’re taking to the streets! You too?

Time and again, the municipality has put an end to grassroots organized social projects in our city. Profit is always chosen above mutual solidarity and self organisation.

A year and a half ago, social center the Samenscholing in The Hague was shuttered and evicted by the city government. After 7 years, our place to meet up and organise was no more.

The negotiations for a new location were fruitless, and the municipality would prefer to forget about the Samenscholing and see us fall by the wayside.

We are not surprised - we expected nothing less from people and organisations for whom profit is the only motivator. But we will not accept this!

We will take to the streets, not to keep the Samenscholing, but for the ideas the social center stood for.

Against a system that makes creativity and pleasure subservient to money. A system that squeezes us with high rents and exploits us at work. A system that tortures and murders worldwide through wars and borders.

Fight with us for a city where projects can flourish without financial pressure. FUCK CAPITALISM!

For a city where the creation and continued existence of social initiatives does not have to depend on a budget, but on creativity and solidarity.

You can’t evict ideas!

Anti-capitalist Demonstration - 01/06/2024, Den Haag
Location and time will follow shortly.

Date & Time: 

Saturday, 1 June, 2024 - 13:00

Is this a callout or mobilisation?: 

  • national callout

Category: 

  • action/protest/camp

De Samenscholing is een sociaal centrum dat tot 31 januari 2023 was gevestigd in de wijk Moerwijk te Den Haag. Op dit moment wordt er gestreden voor een nieuwe locatie. Het collectief komt voort uit de gekraakte Vrijplaats De Vloek die in 2015 ontruimd werd.

categories: 

  • bar/cafe / book shop/info shop/library / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / music/concert / party / work space/diy

opening times: 

Eetcafe Water en Brood
Voorlopig gesloten

Anarchistische Boekenplek Opstand
To be announced

Ook buiten de openingstijden open in geval van een evenement. Kijk hiervoor op radar, https://opstand.noblogs.org/

Voedselcollectief PROVOKO
Voorlopig gesloten

Weggeefwinkel Bea-Nix
Voorlopig gesloten

Concertzaal
Voorlopig gesloten