Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

Tuesday, 17 September

Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

Short url: 

https://squ.at/r/7akb

//ENGLISH BELOW//
„Naši nepřátelé v modrém“ s Kristianem Williamsem

Někdy se můžou některé věci zdát neměnné, jako by tady byly od počátku věků. Vezměme si například policii. Dnes si většina lidí kolem nás neumí představit svět bez přítomnosti policie. Nicméně tomu tak nebylo vždy.
Přednášet bude Kristian Williams, anarchista a autor knih Our Enemies in Blue a Fire The Cops!. Dozvíme se o historii policie ve Spojených státech, o jejích počátcích jako otrokářských hlídkách až do dnešní éry její militarizace a policejní činnosti v sousedstvích.
Zvláštní pozornost bude věnována roli policie při represích vůči sociálním hnutím.

Prezentace bude v angličtině, překlad do češtiny zajištěn.

“Our enemies in blue” with Kristian Williams

Sometimes things in our society can look as if they were always there. Take for example police. Today majority of the people living next to us can’t imagine the world without police in our neighborhood. However it was not always like that.
Kristian Williams, anarchist and author of Our Enemies in Blue and Fire the Cops, will talk about the history of policing in the United States, from its origin in slave patrols to the present era of militarization and community policing.
Particular attention will be given to the role of police in repression movement fighting for social justice and greater equality.

Presentation will be in english with czech translation.

Date & Time: 

Tuesday, 17 September, 2019 - 20:00

Category: 

  • bar/cafe
  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation

Price: 

  • free
  • by donation

email: 

prostor39
Řehořova 33/39
130 00 Prague
Czech Republic

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / work space/diy