YogaFamily

Friday, 5 January

YogaFamily

Short url: 

https://squ.at/r/9nah

We do the hatha yoga-asanas. The forwardbends, backbends, twists and inversions. We do this in a sequence. Alignment and balance in the poses is important. We use props like chairs, belts and blocks. We Find ourselves in meditation. The lesson shall be technical and save. In a calm atmosphere. I am inspired by the style of Iyengar.

Not your regular yogaschool!

We doen we de hatha yoga-asana's. De voorwaartse buigingen, achterwaartse buigingen, wendingen en inversies. Dit doen we in een volgorde. Uitlijning en balans in de houdingen is belangrijk. We gebruiken rekwisieten zoals stoelen, riemen en blokken. We sluiten af ​​met een meditatie. De les zal technisch en veilig zijn. In een rustige sfeer. Ik ben geïnspireerd door de stijl van Iyengar. We vinden onszelf in meditatie.

Niet je reguliere yogaschool! 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eo9IBzB-P4

Andreas Bonnstraat 12

 


 

opening times: 

Monday    12.00-13.00uur.

Friday       12.00-13.00uur.

Andreas Bonnstraat 12.

Date & Time: 

Friday, 5 January, 2024 - 12:00

Category: 

  • meeting

Topics: 

  • Free yoga class spiritual sport

Price: 

  • by donation

email: 

andreas bonnstraat 12
1091AX Amsterdam
Netherlands

We do the hatha yoga-asanas. The forwardbends, backbends, twists and inversions. We do this in a sequence. Alignment and balance in the poses is important. We use props like chairs, belts and blocks. We Find ourselves in meditation. The lesson shall be technical and save. In a calm atmosphere.

opening times: 

Monday    12.00-13.00uur.

Friday       12.00-13.00uur.

Andreas Bonnstraat 12.