Discussie over klimaatstrijd - Discussion on climate struggle

Sunday, 2 April

Discussie over klimaatstrijd - Discussion on climate struggle

Short url: 

https://squ.at/r/9ced

Discussie over klimaatstrijd

In hoeverre is klimaatstrijd een verloren zaak? Aan een hele boel schade gaan we simpelweg niet meer ontkomen. Recentelijk is er in de anarchistische publicatie Rumoer (#6) geschreven over waarom klimaatstrijd in zijn huidige vorm vaak niet interessant is voor anarchisten. Maar wat willen we dan wel? Hoe kunnen we onszelf positioneren tegenover dit probleem?

We kunnen namelijk niet om de klimaat crises heen en diegenen die het het meeste aanjagen zullen de gevolgen als laatste voelen. In hoeverre is het zinnig een strijd tegen klimaatverandering te voeren wanneer dit een symptoom is van de grotere (of: andere) problemen; technologie, kapitalisme, hebzucht etc. Leggen wij de focus op onze eigen strijd tegen moderniteit of proberen we dit perspectief in te brengen bij bredere onrust.

Welke weg willen we inslaan richting de komende catastrofes?

 

Discussion on climate struggle

To what degree is the climate struggle a lost cause? A lot of damage is simply inescapable. Recently anarchist publication Rumoer (#6) published an article on why the climate struggle in its current form often is not interesting to anarchists. But then what do we want? How can we position ourselves towards this problem?

The climate crises is a reality and the ones who caused it the most will feel the consequences the last. Does it even make sense to fight climate change when this is only a symptom of the bigger problems; technology, capitalism, greed etc. Are we going to put the focus on our own struggle against modernity or do we try to inject this perspective into larger unrest?

What road do we want to take towards the coming catastrophes?

Date & Time: 

Sunday, 2 April, 2023 - 16:00

Category: 

  • action/protest/camp
  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation
  • meeting

Price: 

  • free
De Verdieping (bij Kaboem)
Anna Spenglerstraat 83
Netherlands

De verdieping is a modest contribution to giving space, strength and surge to anarchist perspectives and proposals.

categories: 

  • book shop/info shop/library / discussion/presentation / exhibition / film / meeting / work space/diy

opening times: 

Every sunday 15.00 - 19.00