Anarchistische Bibliotheek Amsterdam / Anarchist Library Amsterdam

Thursday, 15 February

Anarchistische Bibliotheek Amsterdam / Anarchist Library Amsterdam

Short url: 

https://squ.at/r/9cuh

Bij de bibliotheek van de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) kun je tegen een kleine borg boeken lenen. Er is keuze uit enkele honderden titels in verschillende talen (Nederlands, Engels, Turks, Spaans, Frans, Duits). De collectie omvat theoretische en praktische boeken over onderwerpen als geschiedenis, arbeid, kraken, ecologie, antifascisme & antiracisme, kunst & cultuur en gevangenisstrijd. De meeste boeken zijn geschreven door anarchisten of vanuit een anarchistisch perspectief, maar er zijn ook boeken die niet geschreven zijn door anarchisten en die ook niet expliciet over anarchisme gaan, maar vanwege de ideeën van de schrijver/-fster toch een plaats in de anarchistische bibliotheek verdienen. Ook ligt er een grote hoeveelheid onafhankelijke informatie ter inzage in de vorm van tijdschriften, zoals De As, Buiten de Orde (Vrije Bond), De Fabel van de Illegaal, De Nar, Uitbraak (ABC Gent) en Freedom.

De anarchistische bibliotheek is iedere zaterdag van 14 uur tot 18 uur open, en iedere donderdag van 19:00-22:00 open in Infokafee Bollox, 1e Schinkelstraat 14-16 (tel.: 0206790712).

Boeken Lenen

Boeken kunnen gratis worden geleend voor een periode van vier weken tegen betaling van een borg van €10,- die wordt ingehouden als het boek met schade (anders dan door lezen, bijv. waterschade) wordt teruggebracht. Telefonisch verlengen is één keer mogelijk. Bij zoek raken van het boek moet €20,- worden betaald om het boek te kunnen vervangen.

AGA

De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

Spreekuur

De bibliotheek is ook de plek om in contact te komen met de AGA en ideeën uit te wisselen of gewoon een kopje koffie te komen drinken.

Anarchistische Bibliotheek,
iedere Donderdag & Zaterdag 14-18 uur
Infokafee Bollox, 1e Schinkelstraat 14-16, Amsterdam
tel.: 020 679 07 12
AGA, postbus 16521, 1001 RA Amsterdam,
email: aga@agamsterdam.org

[ENGLISH]

At the library of the Anarchist Group Amsterdam (AGA) you can borrow books for a small deposit. There is a choice of several hundred titles in various languages (Dutch, English, Turkish, Spanish, French, German). The collection includes theoretical and practical books on topics such as history, labor, squatting, ecology, anti-fascism & anti-racism, art & culture and prison struggles. Most of the books are written by anarchists or from an anarchist perspective, but there are also books that are not written by anarchists nor are they explicitly about anarchism, but still deserve a place in the anarchist library because of the ideas of the author/star. There is also a large amount of independent information available for perusal in the form of magazines, such as De As, Buiten de Orde (Free Union), De Fabel van de Illegaal, De Nar, Uitbraak (ABC Ghent) and Freedom.

The anarchist library is open every Thursday 19:00-22:00 & Saturday 14:00-18:00 at Infokafee Bollox, 1st Schinkelstraat 14-16 (tel: 0206790712).

<strong>Borrowing Books.</strong>

Books can be borrowed free of charge for a period of four weeks on payment of a deposit of €10, which is retained if the book is returned with damage (other than from reading, e.g. water damage). Renewal by phone is possible once. If the book is lost, €20 must be paid to replace it.

AGA

The AGA is a group of people who work together to create solutions and alternatives to the problems they encounter at work, school or anywhere else in society. The starting point is anarchism. The AGA fights for self-government and a world without exploitation or oppression in which production occurs according to need and not for profit.

Consultation hours

The library is also the place to get in touch with the AGA and exchange ideas or just come for a cup of coffee.

Anarchist Library,
every Thursday 19:00-22:00 & Saturday 14:00-18:00
Infokafee Bollox, 1e Schinkelstraat 14-16, Amsterdam
tel: 020 679 07 12
AGA, P.O. Box 16521, 1001 RA Amsterdam,
email: aga@agamsterdam.org

Category: 

  • book shop/info shop/library

Topics: 

  • anarchist library
  • anarchistische bibliotheek
  • anarchistische groep Amsterdam. AGA

Price: 

  • free

online: http://www.agamsterdam.org/anarchistische-bibliotheek/email: aga@agamsterdam.org 

Date & Time: 

Thursday, 15 February, 2024 - 19:00

Category: 

  • bar/cafe
  • book shop/info shop/library

Price: 

  • free
Infokafee Bollox
Eerste Schinkelstraat 14-16
1075 TX Amsterdam
Netherlands

Directions: 

fiets, tram 1 of 2, einde Vondelpark

Squat: 

Former squat, now legalised

The AGA is a group of people working together to create solutions and alternatives to the problems they encounter at work, school or anywhere else in society. The starting point is anarchism.

categories: 

  • bar/cafe / book shop/info shop/library / course/workshop / discussion/presentation / film