Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίoυ - Koukaki Squat Community

Κοινότητα Καταλήψεων Κουκακίoυ - Koukaki Squat Community

Short url: 

https://squ.at/r/43uf

Koukaki Squat Community - A new project bloomed in 2017, in the neighborhood of Koukaki. We created a community of housing and struggling squats. We occupied three empty buildings which were getting rotten at Matrozou 45, Panaitoliou 21 and Arvali 3. We rebuilt them through a lot of work to become sustainable, to become places of gathering and communal organization.
In february and march 2018, fascists attacked Panaitoliou 21 but failed burning it down. Matrozou 45 was evicted a first time in march 2018 under Syrisa, then re-squatted a few days after.
On 18 december 2019, Matrozou 45, Panaitoliou 21 and Arvali 3 are all evicted. Police forces are again invading and terrorizing Koukaki. After heavy resistance, all Matrozou 45 occupants succeed in escaping the battlefield without arrest.

categories: 

  • action/protest/camp
  • discussion/presentation
  • food
  • meeting
  • music/concert

email: 

Κατάληψη Ματρόζου / Matrozou squat
Ματρόζου 45, Κουκάκι - Matrozou 45, Koukaki
Greece

Squat: 

Evicted squat
Κατάληψη Παναιτωλίου / Panaitoliou squat
Παναιτωλίου 21, Κουκάκι - Panaitoliou 21, Koukaki
Greece

Squat: 

Evicted squat
Κατάληψη Αρβάλη / Arvali squat
Αρβάλη 3, Κουκάκι, Arvali 3, Koukaki
Greece

Squat: 

Evicted squat
There are no upcoming events.