Κατάληψη Έπαυλης Κούβελου - Villa Kouvelou

Κατάληψη Έπαυλης Κούβελου - Villa Kouvelou

Short url: 

https://squ.at/r/7lde

Villa Kouvelou on Dionysus street in Marousi, was squatted in April 2010, evicted on 17 december 2019, resquatted 5 days later on 22 december.

Two times burned down by fascists, two times rebuilt, Villa Kouvelou is a social centre organizing all kind of events for the neighborhood, concerts, lectures, discussions, political events.

email: 

Κατάληψη Έπαυλης Κούβελου - Villa Kouvelou
Διονύσου, Μαρούσι - Dionysus, Marousi
Greece

Squat: 

Presently squatted
There are no upcoming events.