Κοινωνικό Κέντρο Ovradera

Κοινωνικό Κέντρο Ovradera

Short url: 

https://squ.at/r/8iy2

Νοέμβριος 2021 - Το Κοινωνικό Κέντρο Ovradera, που βρίσκεται στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου 3, είναι ένα νέο εγχείρημα που ευελπιστούμε να αποτελέσει εστία για την ανασύνταξη των κοινωνικών και ταξικών αγώνων, για την οργάνωση της αλληλοβοήθειας της κοινωνικής βάσης. Το εγχείρημα θα λειτουργεί οριζόντια και αμεσοδημοκρατικά, ως ένα επιζητούμενο πρόπλασμα της ελεύθερης και εξισωτικής κοινωνίας που καλούμαστε να δημιουργήσουμε συλλογικά οι από τα κάτω.
Στο Κοινωνικό Κέντρο Ovradera στεγάζονται μέχρι στιγμής η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, η Συλλογικότητα Αναρχικών από τα Ανατολικά, οι Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ και το ειδησεογραφικό portal https://www.alerta.gr/
Η δημιουργία και η συμμετοχή στο εγχείρημα νέων κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων και η διοργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων εντάσσονται στους στόχους μας. Επιθυμούμε αυτό το εγχείρημα να αγκαλιαστεί από τον κόσμο της γειτονιάς, από εργαζόμενους, ανέργους, μαθητές και φοιτητές, συνταξιούχους, ντόπιους και μετανάστες. Η δύναμη των καταπιεσμένων βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση και την αλληλεγγύη!

κατηγορίες: 

  • action/protest/camp
  • discussion/presentation
  • film
  • meeting
Κοινωνικό Κέντρο Ovradera - Ovradera Social Centre
Επισκόπου Αμβροσίου 3
Ελλάδα
There are no upcoming events.