Ραδιοφράγματα- Radio Fragmata

Ραδιοφράγματα- Radio Fragmata

Short url: 

https://squ.at/r/7tt9

Το Αναρχικό/ Αντιεξουσιαστικό Web Ραδιόφωνο «Ραδιοφράγματα» διανύει μια νέα εποχή. Η προσπάθεια ατομικοτήτων να στήσουν το δικό τους οδόφραγμα στην κρατική προπαγάνδα των καθεστωτικών ΜΜΕ, καθώς και να συμβάλλουν – κατά το δυνατόν – στην αντιπληροφόρηση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, απέδωσε σε βάθος χρόνου κι έτσι με την παρακαταθήκη που υπάρχει, αλλά και την δυναμική που έχει αναπτυχθεί, κρίθηκε απαραίτητο να προβούμε στην δημιουργία μιας διαχειριστικής συνέλευσης του μέσου. Η διαχειριστική, αυτή, συνέλευση μετά από εσωτερικές και εξωτερικές διεργασίες, και πάντα σύμφωνα με το συγκείμενο της εποχής, αντιλαμβάνεται την ευθύνη και την υποχρέωση στο πολιτικό πλαίσιο, στις αξίες και στα πιστεύω των μελών της και θεωρεί το μέσο ως εργαλείο του Α/Α χώρου και των συστατικών του (δηλαδή, των ατόμων κι εγχειρημάτων που τον απαρτίζουν). Προερχόμενες από διαφορετικά μετερίζια και με πολιτικές διαφορές, έχουμε ως αρχές τη συντροφικότητα και τον σεβασμό – αρχικά σε καθένα από τα μέλη και μετέπειτα στο σύνολο – ενεργώντας αναλόγως και μην κάνοντας βήμα πίσω από τα συναποφασισμένα παραπάνω.

κατηγορίες: 

  • radio/tv

email: 

There are no upcoming events.