‘T Landhuis

‘T Landhuis

Short url: 

https://squ.at/r/5kf

Volkstuinen aan ’t landhuis gered !

Stad Gent bevestigde onlangs dat 6.000m3 volkstuinen langs de warmoezeniersweg behouden kunnen blijven. Dit nadat reeds 3 jaar  een succesvol burgerinitiatief levendig werd gehouden. Het sterkt ons in de idee dat burgers mee het beleid moeten kunnen maken in een stad. ’t Landhuis is een perfect voorbeeld dat burgerinitiatief, actievoeren en kraken wel degelijk een duurzame bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het aantal tuinders is momenteel hoger dan ooit en meer en meer mensen uit het sterk verstedelijkte Ledeberg vinden de weg naar ’t landhuis. En dit is maar het begin.

Het had anders kunnen lopen… Een uitzetting in de winter van 2012. En dan? Braakligging en anti-kraak. Daarna? Buldozers die de grond bouwrijp maken en de oude haringrokerij met de grond gelijk maken. En daarna? Een monocultuur van gras en parking voor koning voetbal. En dit zo dicht tegen de minst groene wijk van Gent.

We zijn blij dat het anders is gelopen. Dat er naast ruimte voor voetbal ook ruimte wordt gemaakt voor andere mensen, voor de buurt. Dat er ruimte is voor ontmoeting en uitwisseling tussen Gentenaars. Een plaats waar kinderen uit de buurt terug kunnen leren wat lokale en seizoensgebonden groenten zijn. Dat er 6.000m3 ruimte gecreëerd is voor stadlandbouw.

Al sinds 2010, toen de bioboerderij Het Landhuis de gronden inruilde voor een boerderij in Melle,  zorgde een groep enthousiaste Gentenaars ervoor dat braak geen kans kreeg in deze groene zone op boogscheut van Gent en Ledeberg. Er was algauw een akkoord met de voormalige eigenaar om de gronden ter beschikking te stellen van een sociaal-ecologisch burgerinitiatief. ’t Landhuis werd opengesteld voor iedereen die op zoek was naar een tuintje, interessante ontmoetingen en leerrijke uitwisselingen. Er kwam een fijne dynamiek op gang en algauw was er een wekelijkse volkskeuken, fietsherstelplaats, weggeefwinkel, collectieve tuin, skillsharings, enz…

Toen Stad Gent eind 2011 eigenaar werd van de gronden, dreigde het nochtans even mis te lopen. Toenmalig schepen van Facility management Christophe Peeters liet al gauw verstaan dat we gans ons boeltje moesten opdoeken, omdat er een oefenterrein voor AA Gent moest komen. Concrete plannen werden er echter nooit overgemaakt en elke uitnodiging tot overleg werd geweigerd.

De dreigende uitzetting werkte als een tang op een varken. Hoe kon Stad Gent, dat uitpakte met een klimaatneutraal beleid, een waardevol ecologisch burgerinitiatief zomaar doen wijken voor een anti-kraak firma, zonder ook maar te willen nadenken over een mogelijkheid om de volkstuinen te behouden? Meer dan 800 mensen tekenden de petitie voor het behoud van het landhuis. De pers pikte het bericht op.  De uitzetting werd nipt vermeden.

De nakende verkiezingen zorgden in het najaar 2012 voor een algemene stilte rond het dossier. En na verder aandringen konden we dit voorjaar dan toch rond de tafel met het stadsbestuur. We kregen ook volop de steun van samenlevingsopbouw Ledeberg. Voor het eerst werd het project au serieux genomen en werd een poging ondernomen om de plannen te hertekenen. De combinatie van voetbalvelden en volkstuinen blijkt geen utopisch idee maar wel een haalbaar plan! We zijn dan ook blij te vernemen dat Stad Gent nu definitief instemt met het behoud van 6.000m3 volkstuinen lang de warmoezeniersweg. Een evidente keuze uiteindelijk, voor een rood-groen bestuur.

En verder?

We volgen de evolutie in het dossier op de voet en we zoeken in nauwe samenwerking met samenlevingsopbouw Ledeberg naar een duurzame beheersvorm. We hopen vooral dat bij de verdere uitwerking van de plannen en de uitvoering maximaal rekening zal gehouden worden met de reeds opgebouwde dynamiek en de bestaande infrastructuur, zodat niet alles van nul terug opgebouwd moet worden. De intentie van Stad Gent om de oude haringrokerij te behouden, stemt ons in die zin gunstig.

Öffnungszeiten : 

Iedere maand de 1e en 3e zondag avond vrij podium en volxkeuken

Kategorien: 

  • action/protest/camp
  • course/workshop
  • film
  • food
  • music/concert
  • work space/diy

Weitere Tags: 

  • gardening

E-Mail: 

‘T Landhuis
Warmoezeniersweg 10
9000 Gent
Belgien

Squat: 

Presently squatted
There are no upcoming events.