Alles Flex? Call me Intern, City Dragon

Samstag, 8 Februar

Alles Flex? Call me Intern, City Dragon

Short url: 

https://squ.at/r/7or7

[English below]

Varia nodigt je uit voor een avond vol documentaires, muziek en goede gesprekken!

Op 8 februari vertonen we de documentaires "Alles Flex?" en "Call me Intern", die beide een blik werpen op de gevolgen van de toenemende flexibilisering van huisvesting en werk. Om dit onderwerp te verduidelijken heeft Abel Heijkamp, een van de filmmakers van "Alles Flex?" en lid van de Bond Precaire Woonvormen, ermee ingestemd aanwezig te zijn voor een gesprek voor- en achteraf.

Het tweede deel van het programma wordt verzorgd door Sam Kreuk, die zijn solo-project City Dragon zal presenteren.

Locatie: Varia, Gouwstraat 3 (Rotterdam)
Datum: Zaterdag, 8 Februari
Tijd: 17:30 - 21:30
Entree: Donatie

City Dragon
City Dragon is het soloproject van Max Kaario aka. Sam Kreuk. Met behulp van saxofoon, blokfluit, speelgoed en percussie maakt hij geïmproviseerde collages en loops. Verwacht de stem van een diva, power ballads, street trance, een verzameling aan afvalritmes, Celine Dion mesmer mantra's en nog veel meer!

https://maxkaario.wixsite.com/citydragon
https://www.youtube.com/watch?v=GP7PE4qcUS4&feature=emb_title
https://citydragon.bandcamp.com/

Alles Flex?
In de documentaire ‘Alles Flex?’ (All Flex?) verkennen filmmakers Abel Heijkamp (NL) en Julij Borštnik (SI) de mogelijke gevolgen van de huidige flexibilisering van onze leefwereld. De film is gebaseerd op de persoonlijke verhalen van flexwerkers en flexhuurders met verschillende leeftijden en levenswijzen. Wat voor soort samenleving creëren we wanneer existentiële veiligheid niet langer een recht is, maar een voorrecht voor hen die het zich kunnen veroorloven?

‘Alles Flex?’ Is de eerste aflevering van een 4-delige webdocumentaire serie 'The Future of Work' en gefilmd in Nederland, Slovenija, Duitsland en Europa.

Call me Intern
Jong, werkloos en gefrustreerd; filmmakers David Leo Hyde en Nathalie Berger gingen in het kader van een millennial gonzo-filmproductie op stage om het systeem van binnenuit te bekijken.

Nadat David een stage bij de Verenigde Naties heeft aanvaard, verhuizen Nathalie en hij naar een kleine blauwe tent aan het meer van Genève om zijn onbetaalde stage-ervaring te documenteren. Deze actie veroorzaakt een wereldwijde persstorm en daagt hun rol als filmmaker uit.

Ondertussen werkt Marisa voor een Amerikaanse presidentsverkiezingencampagne, terwijl ze de intimidatie van haar toezichthouders afweert. Kyle neemt een stage voor een fortuin-500 bedrijf, terwijl hij in een daklozenopvang in New York woont.

Elk van deze stagiaires staat voor een keuze: het systeem accepteren zoals deze is of hun carrière op het spel zetten door ertegen in te gaan. Hun acties helpen zichtbaarheid en kracht te geven aan een groeiende internationale stage-beweging. Hun verhalen onthullen de druk die zoveel millennials ertoe brengt om gratis te werken, terwijl uittreksels uit popcultuur en getuigenissen van academici, politici en werkgevers ons een idee geven van hoe breed het stage-fenomeen zich al heeft verspreid.

Schema:
17:30: Deuren open
18:00: Alles Flex? + Q&A met filmmaker Abel Heijkamp
19:45: Breuk
20:00: Call Me Intern
21:15: Breuk
21:30: City Dragon

---

Varia would like to invite you to an evening of documentary watching, thoughtful debate and a musical performance!

On the February we will be screening the documentaries "Alles Flex?" and "Call me Intern", both of which reflect on the devastating consequences caused by the ongoing flexibilization of both housing and work. To further clarify and present these topics, Abel Heijkamp, one of the filmmakers responsible for "Alles Flex?" and member of Bondprecaire Woonvormen, has kindly agreed to be present for a Q&A and conversation.

The second part of the program will be secured by Sam Kreuk, who will be presenting his solo project, City Dragon.

Location: Varia, Gouwstraat 3 (Rotterdam)
Date: Saturday 8th of February
Time: 17:30 - 21:30
Entry: Donation

City Dragon
City Dragon is the solo project of Max Kaario aka. Sam Kreuk. Using saxophone, recorders, toys and percussion he creates improvised collages and loops. Expect diva vocalization, power ballads, street trance, a collapsing assemblage of garbage rhythms, Celine Dion mesmer mantra's and much more!

https://maxkaario.wixsite.com/citydragon
https://www.youtube.com/watch?v=GP7PE4qcUS4&feature=emb_title
https://citydragon.bandcamp.com/

Alles Flex?
In the documentary ‘Alles Flex?’ (All Flex?) filmmakers Abel Heijkamp (NL) and Julij Borštnik (SI) explore the possible consequences of the current flexibilisation of our life-world. It draws upon the personal accounts of flex workers and flex tenants of different ages and walks of life. What kind of society are we fostering when existential security is no longer a right, but a privilege for those who can afford it?

‘Alles Flex?’ is the first episode of a 4 part web documentary series The Future of Work. Filmed in the Netherlands, Slovenija, Germany and Europe.

Call me Intern
Young, unemployed and frustrated, Filmmakers David Leo Hyde and Nathalie Berger set out to land an internship so they can examine the system from the inside in an act of millenial gonzo-film making.

After David accepts an internship at the United Nations, they move into a small blue tent on the Geneva lakefront and begin documenting his unpaid intern experience. Their action sparks a global press storm, challenging their roles as filmmakers.

Meanwhile, Marisa works for a US presidential election campaign, while fending off harassment from her supervisors. Kyle interns for a fortune-500 company, while living in a New York homeless shelter.

Each of these interns faces a choice: accept the system the way it is or put their careers on the line to speak out against it. Their actions help give visibility and strength to a growing global intern movement. Their journeys reveal the pressures which lead so many millennials to work for free while pop-culture extracts and testimonies from academics, politicians and employers give us a sense of how wide the internship phenomenon has spread.

Schedule:
17:30: Doors open
18:00: Alles Flex + Q&A with filmmaker Abel Heijkamp
19:45: Break
20:00: Call Me Intern
21:15: Break
21:30: City Dragon

Datum & Zeit: 

Samstag, 8 Februar, 2020 - 17:30 bis 21:30

Kategorie: 

  • Kneipe/Café
  • Diskussion/Vortrag
  • Film

Preis: 

  • umsonst
  • gegen Spende

E-Mail: 

Varia
Gouwstraat
3
3082 BA Rotterdam
Niederlande

varia (Gouwstraat 3, Rotterdam) is een ruimte voor de ontwikkeling van collectieve benaderingen van alledaagse technologie.

Kategorien: 

  • Buch-/Infoladen/Bücherei / Diskussion/Vortrag / Film / Treffen / Musik/Konzert / Party / Arbeitsplatz/Selbermachen

Öffnungszeiten : 

Please see our events listing on https://varia.zone.