Anarchistická federace

Anarchistická federace

Short url: 

https://squ.at/r/ee1

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických. Odmítáme zastupitelský systém parlamentní ,demokracie‘, protože se stal – obzvlášť v éře globalizovaného kapitalismu – jen loutkou v rukou politicko-ekonomických zájmů. Nejsme jen negativisté, kteří všechno odmítají. Snažíme se aktivně propagovat naši alternativní vizi svobodné a samosprávné společnosti.“

Proti státu a kapitalismu!
ZA SVOBODNOU SPOLEČNOST

Více info:
▸ Programové minimum AF
▸ Stanovy
▸ Kontakt

Kategorien: 

  • action/protest/camp
  • book shop/info shop/library
  • children's activity
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • exhibition
  • film
  • work space/diy

E-Mail: 

Samstag, 18 Januar

DON’T FORGET PARTY

Aktion/Protest/Camp / Musik/Konzert / Party
20:00

Mittwoch, 22 Januar

prostor39, Řehořova 33/39, Praha-Žižkov

Trans Prisoner Day of Action and Solidarity

Diskussion/Vortrag / Film / Arbeitsplatz/Selbermachen
19:00

Samstag, 25 Januar

Our Music Our Scene vol. 5

Musik/Konzert / Party
19:05

Freitag, 13 März

Pátek 13. pro Food Not Bombs

Essen / Musik/Konzert / Party
19:00

Freitag, 8 Mai

Věžnička u Jihlavy, Jihlava

Fotbal proti rasismu 2020

Kinderaktivität / Diskussion/Vortrag / Essen / Musik/Konzert / Party / Theater - Sport
Fri, 08 - 16:00 bis Sun, 10 - 12:00