Nepakeliamas skaitmeninio kapitalizmo lengvumas

Dienstag, 16 Mai

Nepakeliamas skaitmeninio kapitalizmo lengvumas

Short url: 

https://squ.at/r/31pk

Kokia kapitalizmo su žmogisku-skaitmeniniu veidu kita pusė? Dalinimasis, greitis, efektyvumas, socialinė mobilizacija, twiterio revolucijos, ‘ryšio palaikymas’, patogumas, dovanų ekonomika, galios strukturų hakinimas ir nesibaigianti eilė skaitmeninių gėrybių, naujo pasaulio senojo kiaute kūrimas... Čia yra geroji naujiena. Ar bent jau taip dažnai teigiama ir daugeliui abjonių nėra arba jos mažėja. O kokia tamsesnė šios skaitmeninės ‘revoliucijos’ pusė? Kas sieja ankstyvąją kibernetiką su karo imperatyvais, karinį-industrinį-mokslo kompleksą su infrastruktūrine decentralizacija ir interneto atsiradimu, horizantalų tinklą su nematoma hierarchija, koks ryšys tarp kapitalo ir valstybės saugumo strukturų, kas yra numatančioji policija, ką reiškia algoritminis valdymas, ir kokią rolę kiekviena/s iš mūsų tame atliekame? 1984-uose, kas kontroliavo praeitį, konroliavo ateitį. Šiandieninė distopija ne visai tokia, greičiau savanoriška, besišypsanti, homeopatinė ir komunikatyvi. Bet perfrazuojant Orvelą, kas kaupia ir kontoliuoja duomenis šiandien, kontroliuos ateitį (ir dabartį). Nesileidžiant į dažniausiai matomus viešumo ir privatumo liberalius debatus, bus bandoma pažvelgti į platesnį skaitmeninio kapitalizmo kontekstą, ‘masininį įsiverginimą’ bei pasipriešinimo praktikas ir galimybes.

EN

The Unbearable Lightness of Digital Capitalism

What is the other side of capitalism with the human-digital face? Sharing, speed, efficiency, social mobilization, twitter revolutions, staying in touch, convenience, gift economy, hacking the power structures, and endless series of digital goods, creation of the new world in the shell of the old… This is the good news. Or at least this is how it is usually conceived and for many doubts are absent or disappearing. But what is the darker side of this digital ‘revolution’? What are the relations between early cybernetics with the war imperatives, military-academic-industrial complex with infrastructural decentralization and invention of Internet, horizontal networks with invisible hierarchy? What is the relation between capital and state security structures; what is predictive policing, algorithmic governmentality, and what is the role each of us plays in it? In 1984, those who controlled the past controlled the future. Today’s dystopia is quite different, more voluntary, smiling, homeopathic, and communicative. To paraphrase Orwell, those who control data today, control the future (and the present). Without going into typical liberal debates about private versus public, it will be attempted to look at the broader context of the digital capitalism, ‘machinic enslavement’, as well as practices and opportunities for resistance.

Datum & Zeit: 

Dienstag, 16 Mai, 2017 - 21:00 bis 23:00
Socialinis centras Emma
Mickeviciaus g. 35
Second floor
Litauen

Squat: 

Former squat, now legalised

Gyvenimas per brangus (eng. Life Is Too Expensive) Solidarity Network is an informal organisation of workers, tenants, and students.

Kategorien: 

  • Beratung/Hilfe/Sprechstunde / Buch-/Infoladen/Bücherei / Diskussion/Vortrag / Film / Essen / Treffen / Party

Öffnungszeiten : 

Social center is open during events.