Radikali psichologija #5: pykčio slopinimas ir poreikis (?)

Sonntag, 2 April

Radikali psichologija #5: pykčio slopinimas ir poreikis (?)

Short url: 

https://squ.at/r/2y5n

 

Pradėsim tiksliai 17:00, nes po to dar bus vakarienė. Savo naudai nevėluokim, nes pradžioj bus įvadas!

Šį sekmadienį kalbėsim apie pyktį - skirtumą tarp asmeninio ir politinio pykčio, socialinį pykčio slopinimą ir pykčio išraiškas. Teksto apšilimui nėra, nes nėra (gal tu žinai?) - visos paieškos randa tik religinius ir liberalius padūsavimus arba patarimus apie pykčio atsikratymą ir sveiką išliejimą, nes vaizduotė, kad pyktis gali būti ne tik asmeninis, nustumta į paribius. Tad bandysime šitus paribius iškelti į priekį ir suprasti, kaip tai įgalina ir ką su tuo įmanoma daryti.

[EN below]

Kas yra radikali psichologija?
- Teorinis bandymas pažvelgti i individualias problemas platesniame socialiniame kontekste, parodyti ju kolektyvinį pobūdį, politines priežastis ir pasekmes. Taip, cia turim reikala su šiuolaikine kairiaja kritine teorija.
- Praktinis užmojis padeti vieni kitiems pasidalinant konkreciomis patirtimis, randant bendrumus. Taip pat pastangos kartu veikti sprendžiant sistemines psichologiniu problemu priežastis.
- Kritinė laikysena farmacijos pramonės, psichoterapijos ir religijos atžvilgiu. Asmeninio sėkmingumo mito dekonstrukcija.

Kas nera radikali psichologija?
- Dar kietesnė tradicinė individualizuojanti psichologija.
- Asmeninių patirčių pritaikymas prie to, ka Marxas sakė.
- Pasidalinimai patarimais ir pamokymais, kaip gyventi.

Kaip vyksta susitikimai?
Pagal bendrai nusprestą temą pora žmoniu pristato šiek tiek teorinių perspektyvų, informacijos apie dominuojančias nuostatas ir kritikos joms. Jei kyla minčių, padiskutuojam. Tada pasiskirstom mažesnėm grupelėm, sutariam ar prisimenam kalbejimo jose taisykles (pavyzdžiui, nedalinti patarimų, laikytis konfidencialumo), ir kas nori kiek nori pasidalinam su tema susijusiom patirtim. Tada vėl bendrai apsvarstom, ką naujo supratom ir nutariam sekančią temą.

Kokio reikia pasiruošimo?
Kiekvienai temai stengiames pasiūlyti bent vieną trumpą tekstuka susipažinimui ar apšilimui. Taip pat butų labai šaunu nuraukti bent jau pacius pagrindus, kas per daiktas ta kritinė teorija. Galima skaityti gana glaustą ir prigrustą straipsnį Wikipedijoj - https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory - arba pasidomėti socialinio centro bibliotekos galimybėmis.

 

[EN]

What is radical psychology?
- Theoretical attempt at socially contextualising individual problems, show their collective nature, political causes and consequences. Yup, we're dealing with contemporary leftist critical theory here.
- Desire to help each other in practice via sharing experiences and finding commonalities in them. Effort to act together in order to solve systemic causes of psychological problems.
- Critical stance towards pharmacy industry, traditional psychotherapy and religion. Deconstruction of the myth of personal success and failure.

What it is NOT?
- More hip version of the traditional individualising psychology.
- Adaptation of personal experiences to „what uncle Marx said”.
- Exchange of advice and lifeschooling.

What happens during the meetings?
A couple of people present a couple of theoretical perspectives on a collectively chosen topic, inform others about the contemporary evaluations of the problem and critique of them. Discussion. Then, we divide into smaller groups, decide on or remember common rules (e.g., no advice, confidentiality) and share experiences. Common discussion on the new information again and decision of the next topic.

What homework needs to be done?
Let's try and suggest at least one short text for each topic. Also, it would be nice to know at least the very basics of critical theory. One can always read a concise but crowded text on wiki - https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory - or check out Emma's library.

Datum & Zeit: 

Sonntag, 2 April, 2017 - 19:00 bis 22:00
Socialinis centras Emma
Mickeviciaus g. 35
Second floor
Litauen

Squat: 

Former squat, now legalised

Gyvenimas per brangus (eng. Life Is Too Expensive) Solidarity Network is an informal organisation of workers, tenants, and students.

Kategorien: 

  • Beratung/Hilfe/Sprechstunde / Buch-/Infoladen/Bücherei / Diskussion/Vortrag / Film / Essen / Treffen / Party

Öffnungszeiten : 

Social center is open during events.