Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

Čtvrtek, 3 Říjen

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

Short url: 

https://squ.at/r/7bxx

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti.

BRNO: Kavárna/restaurace TŘI OCÁSCI, úterý 1.10. od 19:00
Třída Kpt. Jaroše 18 ‣ https://www.triocasci.cz/

LIBEREC: Komunitní zahrada LIAS, čtvrtek 3. 10. od 19:00
Široká ulice ‣ [www.facebook.com/zahradalias]

TÁBOR: knižní festival TABOOK, pátek 4.10.
přesný program festivalu na http://www.tabook.cz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"To by nikdy nefungovalo," namítají obvykle lidé, když se jim snažíme přiblížit anarchistické pojetí lidské společnosti. Anarchie je v jejich očích utopický ideál, který v realitě nemá šanci přežít. Peter Gelderloos jim svou knihou říká, že se zásadně mýlí. Přináší desítky příkladů z celého světa, z minulosti i současnosti, a ukazuje na nich, že anarchie, tedy společenské uspořádání, v němž mezilidské vztahy neurčuje hierarchie a násilný výkon moci, ale principy solidarity a vzájemné pomoci, je nejen funkční, ale hlavně zcela přirozená. Anarchie je systém, z něhož člověk vzešel a ve kterém by žil a prospíval i dnes, kdyby o něj nebyl násilím nebo podvodem připraven. Je to také systém, v jehož rámci se může nejlépe vypořádat s naléhavými problémy dneška, jako je chudoba a nerovnost nebo devastace životního prostředí. Kniha Petera Gelderloose je historický exkurs po nejrůznějších podobách anarchie, které se ve světě kdy vyskytly. Krom toho slouží i jako praktický návod pro všechny, kdo si neutěšený stav našeho světa uvědomují a rádi by s ním něco dělali.

Peter Gelderloos (nar. 1982 v USA) patří k předním anarchistickým spisovatelům dneška. Je autorem řady teoretických, historických a cestopisných knih, mj. How Nonviolence Protects the State (2007), To Get to the Other Side: a journey through Europe and its anarchist movements (2010) nebo Worshipping Power: An Anarchist View of Early State Formation (2017). Pro své názory a aktivismus čelil několikrát policejnímu pronásledování. V současnosti žije v Katalánsku.

Přednáška bude v případě potřeby překládána do češtiny. Současně proběhne prezentace Nakladatelství Anarchistické federace.

Date & Time: 

Čtvrtek, 3 Říjen, 2019 - 19:00

Kategorie: 

  • bar/cafe
  • book shop/info shop/knihovna
  • kurz/workshop
  • diskuse/prezentace

Cena: 

  • free
  • by donation

email: 

Komunitní zahrada LIAS
Široká ulice
46007 Liberec
Česká republika

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / book shop/info shop/knihovna / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / work space/diy