Proměny sexuální práce / Ostravský PRAJD 2022 /

Pátek, 29 Červenec

Proměny sexuální práce / Ostravský PRAJD 2022 /

Short url: 

https://squ.at/r/8tzj

Proměna sexuální práce v Moravskoslezském kraji

Srdečně Váš zveme na odpolední setkání věnované tématu sexuální práce v Moravskoslezském kraji. Společně si budeme povídat o aktuální podobě sex byznysové scény v regionu, o sexuální práci jako takové, o zajímavostech i rizicích, která jsou s ní spojena. Dotkneme se také mýtů a předsudků, které veřejnost připisuje sexuálním pracovníkům*sexuálním pracovnicím.

Setkání povedou pracovnice Rozkoše bez Rizika - neziskové organizace, která v České republice již více než 30 let poskytuje sociální a zdravotní služby lidem nabízejícím sex za úplatu.

Date & Time: 

Pátek, 29 Červenec, 2022 - 16:00

Kategorie: 

  • diskuse/prezentace

Cena: 

  • by donation

Kolektiv organizující queer průvod a další protestní, vzdělávací či kulturní akce v Ostravě s cílem bojovat za práva LGBT+ lidí a podporovat queer angažovanost v regionu.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film