10. Anarchistický festival knihy

Sobota, 27 Květen

10. Anarchistický festival knihy

Short url: 

https://squ.at/r/96xf

27. 5. 2023, Praha, Cross club a Komunitní centrum Zdena
vstupné dobrovolné

Zveme vás na 10. ročník Anarchistického festivalu knihy, který proběhne v sobotu 27. května v Praze.
Stejně jako v předchozích letech se festivalu zúčastní nakladatelství a distribuce české i zahraniční anarchistické literatury. Důležitou součástí jsou hlavně osobní setkání s autory, vydavateli, různými organizacemi, skupinami a kolektivy napříč antiautoritářským hnutím.
Bookfair je ideálním místem pro seznámení, navázání přátelství, spojenectví, domluvení spolupráce a vymýšlení nových projektů.

anarchistbookfaircz@riseup.net
https://anarchistbookfair.cz

PROGRAM FESTIVALU (PŘŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME...)

Trhlina - co se skrývá za novým pražským infoshopem

Trhlina je nově vzniklé samosprávné komunitní centrum v pražských Nuslích. Antiautoritářskému hnutí i širokému sousedství nabízíme prostor pro schůzky, potkávání se a veřejné akce. Kromě toho provozujeme Radikální knihovnu (tu z Kliniky, neustále doplňovanou o nové tituly), archiv zinů, časopisů a dalších alternativních periodik založený v Infoshopu Salé a distro, ve kterém seženete knížky třeba od Nakladatelství AF, ale také zapatistickou kávu. V této krátké prezentaci Trhlinu představíme, řekneme si za jakých okolností vznikla, jak ke svému názvu přišla a prozradíme pár plánů do budoucna. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy všeho druhu.

https://trhlina.org/

jazyk: Čeština
Nemám co skrývat / praktická ochrana soukromí s IuRe a NoLog

Zástupci z organizací IuRe a NoLog v úderné přednášce představí svoji činnost zaměřenou na ochranu soukromí a svobod nejen v digitálním prostoru. Zatímco digitálně-právní neziskovka IuRe aktuálně upozorňuje například na nutnost zachovat hotovost a obecně pak na "právo na analog", spolek NoLog nabízí nástroje na komunikaci a tvorbu sdílených dokumentů, které jsou vítanou alternativou ke službám technologických gigantů. IuRe na festivalu zároveň představí svůj tištěný zpravodaj Digitální svobody.

https://www.iure.org/

https://nolog.cz/

jazyk: Čeština
100 rokov Medzinárodnej asociácie pracujúcich
Medzinárodná asociácia pracujúcich vznikla na prelome rokov 1922-23. V súčasnosti je najstaršou federáciou, ktorá združuje
anarchosyndikalistické zväzy z vyše dvadsiatich krajín sveta. Počas svojej existencie prešla rôznymi významnými obdobiami, o ktorých si povieme počas prezentácie zväzu Priama akcia.
Prezentácia sa bude venovať okolnostiam vzniku MAP, dobovým diskusiám vnútri internacionály (napríklad problematike racionalizácie práce či antifašizmu) a nevynechá ani vzťah MAP k španielskej sociálnej revolúcii. Reč bude aj o pokusoch o rekonštrukciu po druhej svetovej vojne a zvlášť o dianí po roku 2000.

https://www.priamaakcia.sk/

jazyk: Slovenština

Jonathan Eibisch - S politikou, proti politice nebo mimo ni?
Několik teoretických poznatků o anarchistickém pojmu politika

Je politika něco, o co by se anarchisté měli vůbec zajímat? V jakých případech a jak působí na politickém poli? Existuje autonomní politika a jaká mohou být její kritéria?
Na tyto otázky je obtížné odpovědět, protože naše jednání je formováno společenskými rozpory. Existují věrohodné důvody pro kritiku politiky - i mimo etatistické instituce, politické strany atd. Politika je totiž neustále orientována na stát a je jím monopolizována, má podobu dominantního vztahu. Které společenské oblasti oslovují anarchisté pro svou specifickou antipolitiku?
Jonathan bude hovořit o některých poznatcích, na které přišel při práci na svém dokončeném doktorátu na toto téma. Žije v Lipsku, bloguje na stránkách paradox-a.de a pravidelně pořádá workshopy a přednášky o anarchistické teorii.

jazyk: Angličtina

Workshop Anarchist*ky a internet

Přijďte zjistit, kdo skutečně čte vaše poznámky z tajných aktivistických schůzek!

Struktura workshopu:
1. Jak funguje internet? Na základě interaktivní hry probereme jeho základní infrastrukturu a vlastnictví.
2. Technika, politika, kapitalismus. Na základě toho, co jsme viděli v 1. části, budeme uvažovat a diskutovat o politických důsledcích našich technologických rozhodnutí.

FORK je skupina, která vznikla na základě specifických potřeb, které vyplývají ze střetu našich hodnot (feministických) a reality (patriarchální).
Naše životy jsou prošpikovány technologiemi, od ubrusů po 2FactorAuthentication, ale jako ženy a další nedominantní skupiny jsme jen zřídkakdy autorkami toho, co používáme. Feministická revoluce nás učí, že je velmi důležité vybudovat si vlastní autonomii, a se znepokojením zjišťujeme, že pokud jde o IT, jsme od ní trochu daleko, vlastně se nám vzdaluje.....

Mezi témata, kterými se zabýváme, patří:

ekofeminismus, chápaný jako posun od patriarchálního paradigmatu vykořisťování a vlastnictví k paradigmatu respektu k životnímu prostředí, kde jsme jeho součástí, nikoli vlastníky
sebekritika, konstruktivní kritika a radikální empatie
podpora rovnosti a odbourávání zkostnatělé mezilidské hierarchie
feministické kritické přehodnocování, přivlastňování a transformace technologií
podpora tradičních ženských technologií (ano! milujme krajkářství, textil a vyšívání!!!)
vyvracení techno-patriarchálních mýtů
zkoumání nových možností
upozorňování lidí a zejména feministického hnutí na problémy technopatriarchátu
popularizace svobodných a bezpečných technologií mezi feministickým hnutím; poskytování informací o etických a bezpečných technologiích
vytváření prostoru pro spolupráci mezi technofeministkami
vytváření nezávislých feministických technologických projektů a vlastních feministických infrastruktur
povzbuzování nefeministek k zapojení do IT/počítačů/bezpečnosti/síťové infrastruktury
podpora kultury péče o komunikační média a další technologie

https://fork.off.li/

jazyk: Angličtina
Michal Trčka - Největší český spisovatel Jaroslav Hašek
Byl Jaroslav Hašek spíše anarchista, komunista nebo jen bohém, povaleč a alkoholik bez pevných idejí a hodnot? Jedli ruští bolševici během revoluce děti? A co potom Hašek jako rudý komisař? Přál by si Hašek za prezidenta Petra Pavla nebo Andreje Babiše? Kdo z nich naplňuje lépe program Strany mírného pokroku v mezích zákona? Přednáška bez pointy i kloudné diskuse v duchu Haškových kabaretních vystoupení.

jazyk: Čeština

ABC-Bělorusko o represích v Bělorusku a současném odporu proti režimu

Dva a půl roku po povstání v Bělorusku proti Lukašenkově diktatuře zůstává ve vězení přes 2300 lidí za účast na různých akcích proti režimu. Desítky tisíc lidí opustily zemi, aby se vyhnuly trestnímu stíhání. Nyní jsou rozptýleni po celém světě, mnozí skončili v Polsku. Stovky lidí bojují na Ukrajině za zastavení ruského imperialismu a doufají, že se tím otevřou nové možnosti pro celý region.

Anarchisté patří k těm, které politické represe posledních let tvrdě zasáhly. Nejméně 25 anarchistů a antifašistů sedí v tuto chvíli ve vězení, přičemž tresty odnětí svobody dosahují až 21 let. Mnozí z nich jsou pod neustálým tlakem vězeňské správy, zatímco režim pokračuje v jejich dalším stíhání za odpor ve vězení nebo za akce, které se odehrály před mnoha lety.

Touto prezentací bychom s vámi rádi hovořili o současné politické atmosféře v Bělorusku a v zahraniční diaspoře, o perspektivách běloruských anarchistů a také o sbírce na další podporu soudruhů ve věznicích a jejich rodin.

Dokud nebudou všichni na svobodě.

https://abc-belarus.org/

jazyk: Angličtina

STÁNKY A DISTRA

A2
A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu. Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.
https://www.advojka.cz/


Active Distribution Publishing
Active Distribution/Aktivní Distribuce začala jako squatterské knihkupectví v londýnském Hackney v roce 1989. Zůstala vytrvale DIY, nezisková a pod vlivem anarcho-punku až do roku 2007, kdy anarcho-punk ztratil pro Jona význam. Active Distribution nadále pokračovala v šíření myšlenky šíření „všech anarchistických věcí“ tak levně, jak je to jen možné, dokud se nerozdělelila na dvě samostatné organizace v roce 2018. Od té doby Jon provozuje vydavatelství z jeho nové základny v kopcích Chorvatska, zatímco kolektiv přátel z Bristolu přijal nemalou výzvu pokračování s původní Active Distribution.
http://activedistribution.org/


ABC Belarus
Anarchistický černý kříž Bělorusko (ABC-Bělorusko) podporuje represované, zatčené a uvězněné anarchisty a sociální aktivisty, jejichž myšlenky a aktivity nejsou v rozporu s myšlenkami anarchismu. V letech 2009 až 2022 skupina podpořila více než 70 aktivistů různými formami, od placení právníků a dalších právních poplatků až po podporu rodin a blízkých potlačených.
https://abc-belarus.org/

Broken Books
Broken Books je knižní nakladatelství zaměřující se na sociologii, filosofii, politologii a příbuzné obory. Vydáváme knihy autorů, kteří nás donutili zamyslet se. Nyní Vám nabízíme možnost zamyslet se s námi. Naše knihy koupíte zde nebo v každém lepším knihkupectví.
https://brokenbooks.cz/


Canc
Pohádky pro dospělé. Malé brněnské nakladatelství vzniklo v lednu 2022 v reakci na nedostatek literatury, která by se zabývala BDSM, LGBT, Furry a dalšími ožehavými tématy. Velká nakladatelství si nechtějí „kazit“ dobré jméno, proto se zdráhají takové tituly vydávat. My se s tím ne*ereme.
https://www.canc.cz/


Demotivační citáty
Demotivační citáty pro každé pondělí je tvůrčí skupina reagující na širokou společenskou problematiku motivace, osobnostního růstu, kariérismu či workoholismu, proti nimž staví kult negativní energie, vyhoření a rezignace jakožto pevné světonázorové vize. Vydává nezávislé demotivační brožurky, jakož i další tiskoviny a anti-meditační pomůcky, mezi nimiž si získal širokou oblibu zejména demotivační diář.

Forged books
Forged Books je anarchisticky smýšlející mikrotiskárna z Velkého Manchesteru ve Velké Británii. Vydává eseje a studie z oblasti kultury, historie a subverze. Provozují také pravidelný knižní klub prostřednictvím databáze Anarchistické knihovny. Forged Books je distro ve Velké Británii, USA a ČR. Tiskneme nebezpečné knihy.
https://forged.noblogs.org/


Iniciativa nájemníků a nájemnic
Jsme studenti a pracující, ženy a muži, vdané a svobodné, rodiče i bezdětné, které trápí podmínky, v nichž žijeme. Máme za sebou zkušenosti s aktivismem, organizováním a politickou práci – a chceme pokračovat s těmi, kteří se na nespravedlivé věci nechtějí jen dívat, ale chtějí je měnit. Není to lehký boj a sami se ho teprve učíme. Jsme ale rozhodnutí společně vymýšlet, jak zlepšit své podmínky, jak si poskytovat vzájemnou podporu – a nezapomeneme si potom zajít společně na pivo.
https://iniciativanajemniku.cz/


Nakladateľstvo bod zlomu (NBZ)
NBZ je neziskový vydavateľský projekt zameraný prevažne na publikovanie cudzojazyčných textov, ktoré sa zaoberajú hnutím pracujúcich. Vznikol na jar 1999 a od roku 2002 funguje ako pracovná skupina zväzu Priama akcia.
Vydavateľská činnosť je zameraná na teóriu aj prax s cieľom ďalej ich rozvíjať a prepájať s každodenným organizovaním sa.
Publikácie sú k dispozícií zdarma na webstránke https://nbz.priamaakcia.sk a väčšina z nich bude vo fyzickej podobe za dobrovoľný príspevok aj na AFK.


Neklid
V Neklidu vydáváme knihy, které by jinak u nás nevyšly. Zaměřujeme se na levicovou teorii a praxi, vydáváme environmentální, feministickou, politickou, ekonomickou a příbuznou literaturu v překladech i od českých autorek a autorů.
Neklid není klasické nakladatelství, ale je založen na dobrovolné osvětové práci, do které se můžete zapojit i vy.
Vydávání knih pod značkou Neklid je jednou z činností zapsaného spolku Svobodná knihovna, který se zaměřuje na vzdělávání se zaměřením na sociální, environmentální a kulturní témata a na podporu a rozvíjení kritického myšlení.
https://www.neklid.org/


Nevim
Jsme nakladatelství sociálního družstva Tři Ocásci. Chceme vydávat literaturu, nebo klidně i pseudoliteraturu, která posiluje radikální imaginaci a antisystémový smysl pro humor.
Název Nevim odkazuje na sokratovské pokrčení rameny nad marností snahy vědět úplně všechno a na ocásčí flow nikdy nekončícího posunu a návratu. A v neposlední řadě na zapatistické hnutí, které kráčí s otázkami společně a pomalu, protože cíl je daleko.
https://nevim.triocasci.cz/


Pravěk
Undergroundové sdružení Pravěk fungovalo v letech 2013-2020 jako nezávislé DIY nakladatelství sloužící převážně mladým, nezávislým a neprotežovaným autorům jako platforma pro šíření jejich autorských děl. Do současnosti se někteří autoři stále podílejí na nezávislých šířeních těchto publikacích i poté, co Pravěk fakticky ukončil činnost. Jedná se o nízkonákladové autorské knihy, fanziny, brožurky, grafiky, ale i hudebniny převážně okrajových žánrů.


RFK
Jsme křesťansko-feministické ekumenické uskupení. Vnímáme církev nejen jako společenství věřících lidí, ale také jako instituci, jež má politickou moc. Vymezujeme se proti jejím mocenským aktivitám, které spočívají v propojování církevní hierarchie, patriarchálních pořádků a kapitalismu. Vycházíme z různých pozic v církevních denominacích i mimo ně. Feminismus v našem pojetí znamená solidaritu se sociálně slabšími, utlačovanými a skupinami, jejichž hlas není slyšet.


RTP
Radikální teorie a praxe" se zrodila v roce 2010 jako neformální síť dobrovolníků, kteří ve svém volném čase kolektivně překládají knihy, a počátkem roku 2014 se vyvinula v nakladatelské družstvo, v němž se vztahy budují horizontálně a rozhodnutí se přijímají konsensem.
Vydáváním knih o historii osvobozeneckých hnutí, sociálních a ekologických iniciativách, alternativních ekonomických modelech a politických vězních se snažíme inspirovat aktivisty k novým činům a posouvat naši společnost směrem k sociální transformaci.
Naším cílem je šířit informace v co nejširším měřítku, nikoliv za účelem zisku, proto naše knihy po určité době dáváme volně k dispozici.
Jsme otevřeni novým přispěvatelům, spolupráci s autory a dalšími kolektivy a jsme otevřeni návrhům na překlad a vydání vhodných knih.
Veškeré dotazy a podněty můžete zasílat na adresu rtp@riseup.net.
https://www.rtpbooks.info/


Salé distribuce
Začátkem roku 2012 byla v žižkovském infokafé Salé založena otevřená knihovna, která nabízela tituly českých a zahraničních (nejen anarchistických) nakladatelství a kolektivů. Během desetileté existence se zde a také na mnohých festivalech, koncertech a ulicích, kam se členové vydávali, přečetlo a prodalo tisíce knih. Skupina okolo Salé, která se dodnes podílí na pořádání Anarchistického festivalu knihy a navštěvuje další jeho odnože napříč Evropou, byla nucena svoje zázemí opustit a pokračovat ve své práci jinak.
Část z nás začala spolubudovat družstevní projekt Roleta39, kam se celá distribuce nakonec přesunula a začala dále rozšiřovat. Také díky spuštění internetového prodeje se podařilo dosah radikální a politicky uvědomělé literatury rozšířit mimo dosavadní okruh přívrženců a běžně nedostupné publikace se nyní volně šíří do všech stran. Smyslem celé této snahy je nedovolit vám zakrnět. Nenecháme si náš názor jen pro sebe. Nepřistoupíme na omezenost.
https://saledistro.org/


Sedmá generace
Dvouměsíčník Sedmá generace vychází od roku 1991 s cílem reflektovat sociální a ekologické aspekty vývoje soudobé civilizace a zasazovat je do širších souvislostí, ať už politických, ekonomických či obecně kulturních. Tematicky se soustředíme zejména na ochranu přírody a životního prostředí, obnovitelnou energetiku, alternativní ekonomiku, biozemědělství, ekovýchovu, lidská a zvířecí práva či menšinovou kulturu. Osu každého čísla tvoří hlavní téma, v němž podrobně přibližujeme nadčasovější jevy a trendy, kupříkladu sdílení, pomalý život, práva rostlin, eko-sex nebo plastocén. Mimoto pravidelně přinášíme reportáže, rozhovory, knižní a filmové recenze nebo seriály o šetrnější spotřebě a médiích. Vedle tištěné verze vychází 7.G i ve formátech pdf, mobi a epub, na webu je pro předplatitele k dispozici celý archiv. Vydavatelem 7.G je pobočný spolek Hnutí DUHA – Sedmá generace.
Název časopisu, který do roku 1997 vycházel jako Poslední generace, je symbolický. Inspirováni Velkým zákonem Irokézů jsme přesvědčeni o tom, že chceme-li jako lidstvo žít na této planetě ve spokojenosti a míru, musí naše jednání zohledňovat také potřeby našich potomků. A to i těch, kteří přijdou sedm generací po nás.
https://sedmagenerace.cz/


Spink distro
Anarchofeministické, proti-pracovní, veganské open-source distro, které mnoha slovy přenáší jedinou zprávu: místo toho, abychom se usilovně snažilx začlenit do systému, který nás vykořisťuje, pojďme si radši dát spink, šlofíček, či dvacijášek.
https://gitlab.com/JindraZPrahy/Zines


Utopia libri
Družstevní nakladatelství UTOPIA LIBRI vzniklo po dlouholeté zkušenosti ze spolupráce mimo jiné na knihách v nakladatelství Intu (2003-2007) a nakladatelství Neklid (2018-2021), na nichž jsme se podílely nejen sazbou a grafickou úpravou obálek, ale i redakčně a korektorsky.
https://www.utopia.cz/


Walden press
Soběstačnost, šetrnost, proměna tržního ekonomického modelu, ochrana klimatu nebo zdravější krajina i města. Aktuálně pracujeme na titulech s českými autory a autorkami. Tematicky se budou věnovat pěstování a fenoménu zahrádkaření v kontextu ČR, ekologickému zemědělství či šetrné, lokální a rostlinné kuchyni. Na období 2023/2024 pro Vás tým Walden Press připravuje také několik zahraničních knižních titulů, které pomáhají měnit postoj k životnímu prostředí, společnosti i sobě samým.
https://www.waldenpress.cz/


Zádruha
Historický spolek Zádruha sdružuje zájemce o dějiny českého anarchismu, přičemž se soustřeďuje zejména na období v rozmezí let 1880 až 1938. Cílem je postupně odkrývat střípky historie hnutí a získávat o něm ucelenější obrázek. Snaží se seznamovat širší veřejnost s dřívějším českým anarchistickým hnutím prostřednictvím internetových článků, vydávání knížek a brožur v rámci Knihovny Zádruhy, stejně jako pomocí pořádání přednášek a výstav. Svoji práci však neomezuje pouze na badatelskou a osvětovou činnost. Snaží se pečovat o místa spjatá s tímto hnutím a jeho účastníky. Jde především o záchranu hrobů bývalých členů, aby vzpomínka na ně nezmizela.
https://zadruha.noblogs.org/

Date & Time: 

Sobota, 27 Květen, 2023 (Celý den)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Kategorie: 

  • kurz/workshop
  • diskuse/prezentace
  • jídlo
  • hudba
  • party

Cena: 

  • by donation
Zdena
Tusarova 41
17000 Prague
Česká republika
Cross Club
Plynární 23
17000 Prague
Česká republika

Directions: 

Metro C "Nádraží Holešovice".

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / book shop/info shop/knihovna / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / work space/diy

Zveme vás na 10. ročník Anarchistického festivalu knihy, který proběhne v sobotu 26.-27. května 2023 v Praze.

kategorie: 

  • book shop/info shop/knihovna / diskuse/prezentace

Zdena je komunitní prostor v Holešovicích, vedený kolektivem lidí, jež se snaží najít alternativu ke komerčním podnikům a klubům.

kategorie: 

  • bar/cafe / book shop/info shop/knihovna / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / (free) shop/market / hudba / party / work space/diy

otevírací hodiny: 

Středa a pátek od 19h do půlnoci + akce.