Akční víkend Limity jsme my 2020: Konec uhlí #TEĎ

Čtvrtek, 3 Září - Neděle, 6 Září

Akční víkend Limity jsme my 2020: Konec uhlí #TEĎ

Short url: 

https://squ.at/r/7yvz

Konec uhlí #TEĎ – akční víkend 3.- 6. září

Není na co čekat. Klimatická krize se každým rokem stupňuje a jednat musíme teď hned. Na 3. - 6. září svoláváme akční víkend proti uhlí, během kterého plánujeme v severních Čechách uspořádat různorodé protesty za co nejrychlejší konec uhlí a spravedlivou transformaci.

Více informací brzy.

Vláda po několikaměsíční přestávce svolala uhelnou komisi, ve které mají převážně politici a zástupci uhlobaronů rozhodnout o datu konce uhlí. Přitom už ale dlouho víme, že s uhlím musíme skončit bezodkladně, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize. Nemůžeme ztrácet čas dalšími diskuzemi: potřebujeme zavírat staré uhelné elektrárny jako Počerady a Chvaletice a potřebujeme začít #TEĎ.

Spravedlivou transformaci a energetickou demokracii #TEĎ
Konec uhlí vláda plánuje společně s majiteli energetických firem zcela bez lidí z uhelných oblastí. Tyto firmy chtějí uhelný průmysl udržet při životě co nejdéle a svou dominanci pojistit stavbou nových jaderných reaktorů.
My požadujeme spravedlivý konec uhlí, který musí jít ruku v ruce s vytvářením čistých pracovních míst a podporou lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují nebo jsou postižení jeho dopady. Stejně tak chceme demokratizaci energetiky, tedy přechod na obnovitelné zdroje ve vlastnictví obcí, komunit a družstev.

Řešme sucho #TEĎ
Namísto původní programové části Klimakempu – Letní školy klimatické spravedlnosti – chystáme několik vzdělávacích aktivit v uhelných regionech i mimo ně. Také se plánujeme zapojit do akcí a protestů proti způsobu, jakým vláda řeší současné sucho. Jednou z hlavních příčin sucha totiž je klimatická krize způsobená spalováním uhlí a jiných fosilních paliv.
Vždy jsme dbali na bezpečí všech zúčastněných. I nyní budeme při všech našich akcích – včetně akčního víkendu 3.-6. září – dělat vše pro to, abychom se vyhnuli zdravotním rizikům souvisejícím s pandemií koronaviru.

Zapoj se #TEĎ
Nechceme se vrátit zpátky. Současná krize je také nadějí, kterou můžeme využít k tolik potřebné změně systému. Sami na to ale nestačíme: právě teď potřebujeme také tvoji podporu a aktivní účast. Přidej se k nám a pomoz nám změny prosadit!

http://limityjsmemy.cz/join

Date & Time: 

Čtvrtek, 3 Září, 2020 (Celý den) - Neděle, 6 Září, 2020 (Celý den)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Kategorie: 

  • akce/protest/kemp

Cena: 

  • by donation

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / book shop/info shop/knihovna / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / work space/diy