Trauma policejního násilí a jak mu čelit – zkušenosti z USA

Středa, 26 Červen

Trauma policejního násilí a jak mu čelit – zkušenosti z USA

Short url: 

https://squ.at/r/7619

Pět let po Fergusonu policie v USA pokračuje ve zbytečném zabíjení. Obětmi jsou až příliš často Afroameričané a lidé s duševními problémy. Dopady na psychické zdraví rodin a celých komunit jsou drastické. Prezentace a následná diskuze česko-americké psycholožky a terapeutky Daniely Kantorové se bude věnovat vhledu do současné situace policejního násilí v Kalifornii/USA a do rezistence ze strany sociálních hnutí i odborníků na duševní zdraví. Daniela se bude následně věnovat zejména tomu, jak pracovat s dopady policejního násilí v podobě traumatu v rodinách a komunitách a politickým aspektem psychologické práce. Čerpat bude ze zkušenosti práce APTP (Anti Police-Terror Project), ve kterém působí několik terapeutů a dobrovolníků poskytujících psychologickou první pomoc v zasažených komunitách. Speciální pozornost bude věnována také politickému aspektu práce s traumatem.

FB událost:
facebook.com/events/417047689148740/

Date & Time: 

Středa, 26 Červen, 2019 - 18:00

Kategorie: 

  • diskuse/prezentace

Cena: 

  • free
Kavárna Tři ocásci
třída Kpt. Jaroše
18
602 Brno
Česká republika

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / book shop/info shop/knihovna / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / work space/diy