První máj anarchistů a anarchistek

Neděle, 1 Květen

První máj anarchistů a anarchistek

Short url: 

https://squ.at/r/1lui

Připomínka kořenů Prvního máje
Neformální setkání anarchistů a anarchistek na místě, kde se konalo první dělnické prvomájové shromáždění v Praze v roce 1890. Po položení květin k památníku této události společný odchod na demonstraci platformy Zleva proti xenofobii.

První máj se blíží a je jasné, že během něj nebudou v ulicích chybět zejména anarchisté a anarchistky, pro něž tento den není jen vyprázdněným a kdekým zneužitým Svátkem práce, ale zejména připomínkou dlouhého období sociálních bojů. Ty nebyly jen požadavkem osmihodinové pracovní doby, ale i zápasem o svržení vykořisťovatelského kapitalistického systému a jeho nahrazení svobodnou, rovnostářskou a zdola organizovanou společností. Není proto tedy ani divu, že kořeny Prvního máje jsou spojeny s justiční vraždou chicagských anarchistů v roce 1887 a že první prvomájové demonstrace v roce 1890 u nás aktivně spolupořádali právě anarchisté.
Na Prvního máje ale propojujeme minulost s přítomností a budoucností. Předkládáme vizi společnosti, v níž by sobectví bylo nahrazeno solidaritou, diskriminace rovností a sociální útlak ekonomickou samosprávou. Ukazujeme na současné boje proti neoliberální ideologické hegemonii, proti různým formám xenofobie a rasismu, proti policejní represi zaměřené na antiautoritářské hnutí a na druhé straně za autonomní způsoby sebeorganizace v různých sférách života.

Přehled dalších prvomájových akcí naleznete na webu afed.cz.

Zveme všechny anarchisty a anarchistky do ulic, aby si připomněli kořeny Prvního máje i současné boje.

Date & Time: 

Neděle, 1 Květen, 2016 - 10:00

Kategorie: 

  • akce/protest/kemp

Cena: 

  • free

email: 

strelecky ostrov
Česká republika

„Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických.

kategorie: 

  • akce/protest/kemp / book shop/info shop/knihovna / děti / kurz/workshop / diskuse/prezentace / výstava / film / work space/diy