Mostra del Llibre Anarquista de València

Mostra del Llibre Anarquista de València

Short url: 

https://squ.at/r/5oov

La Mostra del Llibre Anarquista constitueix un espai de trobada que ofereix l’oportunitat de reforçar velles amistats i establir nous contactes, fer una recapitulació de les lluites i dels moviments socials, debatre noves estratègies per enderrocar el capitalisme i el patriarcat i en definitiva preparar la revolució futura. També són una de les cares públiques de l’anarquisme. Qualsevol persona no familiaritzada amb les idees anarquistes o interessada a aprofundir sobre el tema pot acostar-se, fullejar els llibres a les parades, escoltar i participar en les xerrades, tallers i debats o senzillament parlar amb la gent que té al voltant.

La mostra l’organitzem des d’un grup obert de treball que comença a reunir-se al mes d’octubre a l’Ateneu Llibertari “Al Margen” y en el “El Punt”. Les persones que hi participem triem les dates de la mostra (normalment una setmana d’abril-maig) i proposem activitats, llibres per a presentar i acollim propostes que ens arriben al correu. És aquella que proposa un llibre la que es fa càrrec de realitzar o organitzar la presentació del mateix. Entre totes estudiem detingudament les propostes, fem els contactes necessaris i si tot va bé, per cap d’any ja tenim confirmada gran part de la programació encara que no estiguen del tot tancats els horaris.

categories: 

  • book shop/info shop/library
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • exhibition
  • meeting

additional tags: 

  • Bookfair
No upcoming events, or upcoming events don't have a location.
There are no upcoming events.