Kongresono 2023 – Wobec klęski | VI Kongres Anarchistyczny

dijous, 8 juny a diumenge, 11 juny

Kongresono 2023 – Wobec klęski | VI Kongres Anarchistyczny

Short url: 

https://squ.at/r/94mn

Kongresono 2023 | VI – Kongres Anarchistyczny 
8 – 11 czerwca 2023 | Warszawa 


Po edycjach we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi… wracamy do Warszawy! Zapraszamy Was do spędzenia z nami długiego czerwcowego weekendu (8, 9, 10 i 11 czerwca) w Aktywnym Domu Alternatywnym (ul. Puławska 37). 


Ostatnim razem postawiłyśmy na naukę troski. Już wtedy była to odpowiedź na działanie w niebywale trudnych warunkach: pandemię, walkę o osoby LGBTQ+ i dostępność do aborcji, nie wspominając o obronie środowiska naturalnego. Niestety, od czasu łódzkiej edycji okoliczności przysporzyły nam tylko więcej powodów do zatroskania. Od jakiegoś czasu towarzyszy nam niezbywalne poczucie klęski – serwowanej zarówno „od góry”, w formie międzynarodowych decyzji, państwowo-partyjnej polityki, jak i przejawiającej się „od dołu”, przez wyczerpanie i zastraszenie działaczek, jawną przemoc, ale i słabość dotychczasowych form organizacyjnych. Chcemy przegadać i przemyśleć dalszy kierunek dla naszych nieskrępowanych ruchów. Dlatego właśnie tegoroczna edycja Kongresono odbywać się będzie pod konfrontacyjnym hasłem: „wobec klęski”.


Będziemy chciały rozmawiać o naszych klęskach i o tym jak sobie z nimi poradziłyśmy (bądź też nie), o klęskach, które jeszcze nie nadeszły. Naradźmy się jak działać w obliczu klęski! Jakie taktyki i strategie obierać, jakich jeszcze nie opracowałyśmy, jak czerpać z nich siły na inne życie i inny świat, gdzie klęski można przeistoczyć w (mniej niewidzialne) zwycięstwa, gdzie jeszcze klęskom można zapobiec?
Chcemy zaprosić was do wspólnego namysłu nad:
• przemilczanymi sukcesami pośród „oficjalnej porażki” ruchu feministycznego,
• ochroną środowiska a anarchizmem, czyli o tym, czy przywiązywanie się do drzewa wystarczy,
• aktywizmem w dużym mieście a poza nim,
• działaniem podczas wojny, klęsk żywiołowych, kryzysów migracyjnych,
• problemami obecnych strategii anarchistycznych i form organizacyjnych,
• negatywnym wpływem mediów społecznościowych na politykę radykalną,
• działaniami i brakiem działań wobec neoliberalnego zwijania instytucji publicznych,
• odpowiedzią na klęskę międzynarodowej i państwowej „polityki ekologicznej”,
• przestarzałym szkolnictwem w obliczu nowych wyzwań,
• niedomaganiem systemu ochrony zdrowia,
• trudnością dalszego działania po represjach lub doświadczeniu przemocy policyjnej,
• wspieraniem się w budowaniu relacji, sieci i przyjaźni w obliczu klęski,
• wypaleniem, zaprzestaniem działalności, rozpadem i odbudowywaniem grup aktywistycznych,
• oddolnymi formami pomocy i wsparcia,
• przezwyciężaniem ograniczeń naszej sprawczości,
• brakiem odpowiedzi ruchów wolnościowych na to jak ma wyglądać i jak organizować "czarno-zieloną" ochronę przyrody,
• porażkami dogmatycznego i schematycznego rozumienia problemów,
• nieudolnością procesów mediacyjnych i facylitacyjnych,
• niemożliwością zatrzymania maszyny wojennej,
• zawłaszczaniem ruchów społecznych przez partie i polityków,
Oraz wieloma innymi tematami, które przyjdą wam do głowy.


Jak zawsze nie zabraknie prelekcji, warsztatów i dyskusji, jednak podczas tej edycji chcemy stworzyć dużo większą niż zazwyczaj przestrzeń do poznawania się ze sobą, odpoczynku i dobrej zabawy.
Wypatrujcie informacji i zapiszcie datę spotkania w kalendarzach. 
Informuj. Zapraszaj. Dyskutuj. Współpracuj. Działaj. 
Przyjedź i weź ze sobą znajome osoby! 

Skontaktuj się z nami:
✉️ kongresono2019@autistici.org 
💬 messenger 
🌐 https://kongresono.info/ 

Date & Time: 

dijous, 8 juny, 2023 (Tot el dia) a diumenge, 11 juny, 2023 (Tot el dia)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • national callout

Category: 

  • bar/cafe
  • course/workshop
  • discussion/presentation
  • food
  • meeting

Preu: 

  • free
  • by donation
ADA Puławska
Puławska 37
Polònia

Squat: 

Former squat, now legalised

A.D.A. PUŁAWSKA is alternative space located in Warsaw, acting as an autonomous socio-cultural center. A.D.A.PUŁAWSKA relies entirely on grass-roots social activity.

categories: 

  • advice/help/office hours / bar/cafe / book shop/info shop/library / children's activity / course/workshop / discussion/presentation / exhibition / film / food / (free) shop/market / meeting / music/concert / party / theater / work space/diy