Balkan Anarchist Bookfair 2024

петък, 5 July to неделя, 7 July

Балкански анархистки книжен панаир 2024

Short url: 

https://squ.at/r/a73g

С голямо вълнение съобщаваме, че 16-ото издание на Балканския анархистки панаир на книгата (BAB) ще се проведе за първи път в Прищина, Косово, от 5 до 7 юли 2024 г. BAB не е просто платформа за популяризиране на книги, но също място за обмен на информация и идеи, създаване на нови инициативи и укрепване на организациите. Като такъв, вече повече от 20 години, той стои като доказателство за нашия колективен ангажимент за солидарност, съпротива и сътрудничество през изкуствените граници на Балканите.

BAB идва в решаващ момент, когато капиталът преживява обичайната си криза на натрупване, огънят на войната опустошава целия свят, поставяйки ни на ръба на световна война, а фашизмът, в неговата явна форма, се разпространява като горски пожар. Държавите стават все по-милитаризирани и населението все повече е подложено на полиция, разпадайки общности и връзки на солидарност. И с потискането на всякакъв вид несъгласие, капиталът се движи свободно, като непрекъснато се разширява към нови източници на експлоатация.

Балканите не правят изключение. Свидетели сме на непрекъснато нарастваща милитаризация на балканските страни, с все по-големи запаси от оръжия и технологии с плана за въвеждане на задължителна военна служба. И под маската на националния интерес, и чрез расов националистически дискурс бяха въведени по-потиснически методи за контрол на населението, често в ущърб на етническите, социалните и политическите малцинства. Политическата власт беше допълнително централизирана и политическите репресии бяха провеждани по-открито, докато политическите организации бяха обезсилени чрез НПО-изация, отразявайки логиката на неолиберализма, която проникна във всяка спора на политическия, социалния и културния живот.

В същото време патриархатът, неразделна част от капиталистическата експлоатация, създава винаги враждебна среда за всички, но особено за жените и LGBTQI+ общността, с нарастващ брой убийства на жени и физически атаки, поддържайки враждебна среда както в публичната, така и в частната сфера, както и чрез опитите да контролираме телата си. Същата тази патриархална логика поражда както религиозен фанатизъм, така и националния консерватизъм, като лицемерното им противопоставяне само укрепва патриархалната система.

В международен мащаб Балканите играят решаваща роля в глобалната политика. Геополитическите маневри на НАТО и Руската федерация поддържат пряко влияние върху региона. Едновременно с това неолибералните реформи вече дадоха достъп на международния капитал, особено капиталът от ЕС, Китай и Турция, които получиха контрол върху цялата основна обществена инфраструктура на Балканите. И докато Балканът е взаимосвързан с международните пазари на експлоатация, сега той става още по-взаимосвързан в своето население и контрол на движението в полза на центровете на капитала. Сега Балканите се изместват от вече установена гранична зона на крепостта Европа към по-скоро директна „предна база“ за контрол на мигрантското население на последното, като, наред с другото, приема центрове за задържане на мигранти като този, планиран в Албания от името на Италия.

Като анархисти, ние винаги сме показвали нашия ангажимент да се организираме отвъд границите, да създаваме структури на солидарност и да намираме начини да се съпротивляваме на потисничеството. Днес, отново изправени пред всички гореизброени предизвикателства, пред които сме изправени като хора на Балканите, ние отново трябва да намерим нашата сила и начини да отговорим на структурите на потисничеството с най-голяма спешност.

По този начин, отново тази година, както и в предишните срещи на BAB, ние призоваваме анархистките издателства и инициативи, както и всички международни анархистки и антиавторитарни движения от географията на Балканите и извън тях да планират участието си в BAB2024 в Прищина. Приветстваме всички заинтересовани хора и групи да се включат в процеса на организиране на събитието.

За допълнителна информация, запитвания и предложения, свържете се с нас на bab2024@riseup.net или посетете https://bab2024.espivblogs.net

Асамблеята на Балкански анархистки книжен панаир 2024

Date & Time: 

петък, 5 July, 2024 (All day) to неделя, 7 July, 2024 (All day)

Is this a callout or mobilisation?: 

  • international callout

Category: 

  • book shop/info shop/library
  • discussion/presentation

email: 

The Balkan Anarchist Bookfair was first incepted in 2003 in Ljubljana, Slovenija and has since then been organised all around the Balkans - in geographies of Croatia, Serbia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Greece and Romania. The concept of BAB was never only about the books.

categories: 

  • action/protest/camp / book shop/info shop/library / discussion/presentation / meeting