Friday 21 November
Rent Rebels, screening & discussion with activists from Berlin
2.ready.de.stad.is.niet.te.koop

Download!Print!Spread!
Kingdom of Demolishion [poster, flyer]
The city is not for sale [poster, flyer]
Koninkrijk van de sloop [poster, flyer]
De stad is niet te koop [poster, flyer]

[nederlands beneden]

On the weekend of the 21th and 22nd of November we are welcoming people from Berlin to screen with us the very recent film about the Renter Rebels in the Berlin, a quite popular and diverse movement that emerged in the last couple of years and that struggles against massive gentrification and forced evictions of renters that take place at high pace. That weekend shall serve as space for discussion and exchange with the people from Berlin, about experiences being made in struggle, the urban restructuring that goes on in Berlin, and the self-organisation of all kinds of people to fight against it. Besides of being inspirational the events shall also be a space to come together and exchange ideas and experiences related to the unacceptable housing situation in Amsterdam and necessary housing struggles. Descent housing in its various forms and shapes and the city itself is not for profit but for us, the people, and a basic need of everybody independent of social status.

Why?

We would like to come together and exchange ideas and experiences related to the housing situation in Amsterdam, the gentrification, housing speculation and office building madness, that goes on and on with no real plan or actions to stop it, the criminalization of squatting since 2010 and the fact that people are drawn out from their homes, neighborhoods and social networks (not the ones at Facebook) if work is precarious or wages are too low to afford the high and rising rents, even in the social housing sector, while so called housing corporations like Ymere or De Key (just to name a few) intentionally empty their houses from low income renters in order to make more profits by privatizing or renovating them for a upper class renter or buyer segment.

The city’s politicians and parties are obviously neither interested nor capable in regulating this situation and apparently prefer that Amsterdam becomes an even more elitist city, whose urban development is solely drawn by economic factors and that propagate as the solution for those on the losing side the myth of the almost “natural” matter of fact that people should move around every couple of years if life becomes too expensive. In that way we are further individualised by not being capable of building any relevant local networks that supports a meaningful struggle against this conditions.

Descent housing in its various forms and shapes and the city itself is not for profit but for us, the people, and a basic need of everybody independent of social status. We hope to come together with our various backgrounds as renters, precarious and unemployed workers, students, renter activists and renter commitees, squatters, radicals, refugees, thus basically all of us that are negatively affected by the neo-liberal development of Amsterdam and to get organized in order to propose and realise alternatives and to resist the social cleansing that is threatening us.

Friday November 21st, 19:00 @ Joe’s Garage, Pretoriusstraat 43, Amsterdam: Rent Rebels night, film screening and discussion.


19:00h Doors open and warm food.
19:30h Renter Rebels – Resistance against the sell out of the city (2014, by Gertrud Schulte Westenberg and Matthias Coers, German with English subs). Documentary about the housing struggle against forced evictions in Berlin. Afterwards, discussion with activists from Berlin: Let’s talk about the experiences made in Berlin and necessary housing struggles in Amsterdam.


Saturday November 22nd @ 15:00 @ Pluk van de Senecaflat, Confuciusplein 14, Amsterdam: Rent Rebels afternoon, film screening and discussion.


15:00h Doors open.
15:30h Renter Rebels – Resistance against the sell out of the city (2014, by Gertrud Schulte Westenberg and Matthias Coers, German with English subs). Documentary about the housing struggle against forced evictions in Berlin. Afterwards, discussion with activists from Berlin.

If you would like to organize another screening, get in touch with the directors: http://mietrebellen.deOp het weekend 21 en 22 November verwelkomen we mensen uit Berlijn die ons een zeer recente film over de Huur Rebellen in Berlijn zullen vertonen. De Huur Rebellen is een populaire en brede beweging die in de laatste jaren gegroeid is. Ze strijden tegen de massale gentrificatie en de ontruimingen van huurders die in hoog tempo plaatsvinden. Dat weekend zal de basis vormen voor discussie en uitwisseling met de mensen uit Berlijn, over ervaringen in deze woonstrijd, de stadsvernieuwing in Berlijn, en de zelf organisatie van allerlei mensen om een protest op te zetten. Behalve inspirerend is het ook de bedoeling om ruimte te scheppen om samen te komen en ideeen en ervaringen uit te wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam. Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

Waarom?

We hopen dat we samen kunnen en ideeen en ervaringen uit wisselen betreffende de woonstrijd in Amsterdam, de gentrificatie, speculatie, de kantoorbouw gekte die maar doorgaat zonder een concreet plan of acties om het stoppen, de criminalisering van kraken sinds 2010 en het feit dat mensen uit hun huizen, buurten, sociale netwerken (niet op Facebook) worden gedwongen te vertrekken, wanneer het werk te precair is of wanneer het inkomen te laag is om de hoge en stijgende huren te betalen, zelfs in de sociale huur sector. Terwijl de zogenaamde woningcorporaties zoals Ymere of De Key (om er maar een paar te noemen) met opzet huizen van huurders met een laag inkomen ontruimen om meer geld te verdienen door renovatie tot luxe appartementen of verkoop.

Politici en politieke partijen in de stad zijn niet geinteresseerd of niet in staat om iets aan deze situatie te doen, en geven blijkbaar de voorkeur aan een nog meer elitaire stad, waar haar stads ontwikkeling slechts gedragen wordt door economische motieven, en waar de oplossing voor de huur en prijsverhogingen worden afgeschilderd als een bijna onvermijdelijke mythe voor mensen met lagere inkomens : Iedere paar jaar verhuizen.

Daarom worden wij verder van elkaar verwijderd als individuen, niet in staat om relevante lokale netwerken te bouwen die een betekenisvol protest tegen deze omstandigheden kunnen opzetten.

Fatsoenlijke huisvesting in verschillende vormen die bestaan en de stad zelf zijn niet om er financieel een slaatje uit te slaan, maar voor ons, de mensen, en een basisbehoefte voor iedereen ongeacht sociale positie.

We hopen dat we samen kunnen komen met onze verschillende achtergronden, zoals huurders, flexwerkers en werkloze arbeiders, studenten, huur activisten en huurcommissies, krakers, refugees en activisten, ofwel iedereen die negatief beinvloed worden door het neo-liberale beleid in Amsterdam, en om ons te organiseren om alternatieven te ontwikkelen, en om te protesteren tegen het “sociale opruim beleid” dat ons aan het bedreigen is.


Vridag 21 november 2014 @ Joe’s Garage, Pretoriusstraat, Rent Rebels avond,filmvertoning en discussie

19:00 Deuren open en warm eten.
19:30 Huur Rebellen – Verzet tegen de uitverkoop van de stad (2014, van Gertrud Schulte Westenberg en Matthias Coers, Duits met Engelse ondertitels). Documentaire over de strijd tegen gedwongen uitzettingen in Berlijn. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn: Laten we praten over de ervaringen die zijn opgedaan in Berlijn en de noodzakelijke woonstrijd in Amsterdam.


Zaterdag 22 november 2014, 15:00 @ Pluk van de Senecaflat, Confuciusplein 14, Amsterdam: Rent Rebels middag, filmvertoning en discussie met activisten uit Berlijn.

15:00 Deuren open. 15:30 filmvertoning. Daarna, discussie met activisten uit Berlijn.

Als je zelf een vertoning wilt organiseren, neem dan contakt op met de filmmakers: http://mietrebellen.de
Background information about Berlin/Achtergrondinformatie over Berlijn

Rent Rebels/Huur Rebellen
mietrebellen.de/

Avert forced evictions/Gedwongen uitzettingen verhinderen
zwangsraeumungverhindern.blogsport.de/

Berlin's list/Berlijnse lijst
http://berlinerliste.noblogs.org/

We stay all/Wij blijven alle
wirbleibenalle.org/

Dump Mediaspree
ms-versenken.org/

Mietenstopp/Huurstop
mietenstopp.blogsport.de/

Rentdossier/Huurdossier
mietendossier.blogsport.de

Refugeestrike Berlin/Vluchtelingstaking Berlijn
asylstrikeberlin.wordpress.com

Background information about Amsterdam/Achtergrondinformatie over Amsterdam

Speculation research collective/Spekulatie Onderzoeks Kollektief
http://speculanten.nl/

Union for precarious housing/Bond precaire woonvormen
bondprecairewoonvormen.nl

Housing Amsterdam/Wonen Amsterdam
www.housingamsterdam.org/po_html/po_start.html

Housing manifest/Woonmanifest
www.huurdersverenigingcentrum.nl/standpunten/woonmanifest

We are here/Wij zijn hier
wijzijnhier.org

Betrayal of the people/Volksverraad (Amsterdam Groenmarkt)
www.volksverraad.nl

Renters revolt/Huurdersopstand
Facebook: huurdersopstand

Renter commision Haarlemmerpoort/Huurdersvereniging Haarlemmerpoort
haarlemmerpoort.nl/home/

Renter commision East/Huurdersvereniging Oost
huurdersverenigingoost.nl/

Renter commision Center/Huurdersvereniging Centrum
www.huurdersverenigingcentrum.nl/

Rent?Autonomy!/Huur?Zelfbestuur!

Mietshäusersyndikat
http://www.syndikat.org/en

Soweto Amsterdam
https://soweto.nl/nl

Squatting Hour East/Kraakspreekuur KSU Oost
ksuoost.squat.net

Squatting Hour South-West/KSU Zuid/West
molli.squat.net

Student's squatting hour SKSU/Studenten kraakspreekuur SKSU
studentenkraakspreekuur.wordpress.com
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Saturday 22 November
Weggeefwinkel/ Give-away-shop Om frustraties over vervelend werk en de daardoor verloren tijd te compenseren, blijven mensen maar onzinnige en waardeloze spullen kopen en worden er toch niet gelukkig van In de tussentijd groeien de afvalbergen en raken lucht en water vervuild.Bovendien word het gros van onze consumptiegoederen in arme landen gemaakt, waar mensen voor lonen moeten werken waar ze nauwelijks van kunnen eten.Tijd voor een betere aanpak.

Weggeefwinkel (Zaterdag 14u/18u) / Give away shop (Saturday 14:00/18:00)
http://www.joesgarage.nl/weggeefwinkel
online:
opens at: 14:00
price: free entrance
Sunday 23 November
PerverT CinemA presents: Dead of Night (1945)
dead-of-night-1945-001-poster

Sunday November 23th 2014, PerverT CinemA presents: Dead of Night (1945). Directed by Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden, Robert Hamer. 102 minutes, in English. Door opens at 8pm, film begins at 9pm.

Considered the greatest horror anthology film, the classic British chiller Dead of Night features five stories of supernatural terror from four different directors, yet it ultimately feels like a unified whole. The framing device is simple but unsettling, as a group of strangers find themselves inexplicably gathered at an isolated country estate, uncertain why they have come. The topic of conversation soon turns to the world of dreams and nightmares, and each guest shares a frightening event from his/her own past. Many of these tales have become famous, including Basil Dearden’s opening vignette about a ghostly driver with “room for one more” in the back of his hearse. Equally eerie are Robert Hamer’s look at a haunted antique mirror that gradually begins to possess its owner’s soul, and Alberto Cavalcanti’s ghost story about a mysterious young girl during a Christmas party. Legendary Ealing comedy director Charles Crichton lightens the mood with an amusing interlude about the spirit of a deceased golfer haunting his former partner, leaving viewers vulnerable to Cavalcanti’s superb and much-imitated closing segment, about a ventriloquist (Michael Redgrave) slowly driven mad when his dummy appears to come to life. Deservedly acclaimed and highly influential, Dead of Night’s episodic structure inspired an entire genre of lesser imitators.

Film night at Joe’s Garage, cozy cinema! Doors open at 8pm, film begins at 9pm, free entrance. You want to play a movie, let us know: joe [at] squat [dot] net
online:
opens at: 20:00
price: free entrance
Monday 24 November
Benefit for Feral Crust, autonomous space in Philippines, Solidarity dinner feralcrust5Monday November 24th 2014, Benefit for Feral Crust, autonomous space in Philippines, Solidarity dinner. Volkseten Vegazulu, 7pm.

The Feral Crust collective is currently establishing its own autonomous space in Manila (Philippines) and badly need any financial solidarity to pursue local activities and political struggles. Friend and anarchist community organizer who runs Balay Tuklasan Likhaan Infoshop generously offered his other space (previously vacant and unused) to establish a community-based autonomous center called Feral Crust.
The Feral Crust space is located in Mabato Road Brgy.Ibayo, Tipas Taguig, Metro Manila, Philippines in a squatted public road near industrial factories (cement, steel, livestock etc.). About 33 families squat Mabato Road to become a residential area since 1989. Feral Crust came to Mabato road last March 2014.

’’We teach kids based on self-determination and equality. We try to do it together and express such values. We believe that we can learn just as much from daily routine and interaction among people including kids. The school system does not serve the basic interest and needs of the people; it only trains the entire humanity to become future wage slave and cogs of the machine under capitalism.
Activities we usually do with the kids include gardening, preparing vegetarian meals, making art (drawing, stencils, silk- screen printing, craft-making from scraps and other recyclable materials, etc.), film showing, playing games, writing and reading, taking care of plants and animals, storytelling, playing music, listening to their family situation and problems and counseling responsibility and respect.

feralcrust1
feralcrust2
feralcrust3

RENOVATION

Since our space is very small, we try to implement structures that are based on its utilization. We do this through upcycling materials and resources. In terms of infrastructure, we do it on our own such as setting up our solar panels, fixing the roof and doing basic repair so it would become stable. Most of our resources are given or donated by other collectives and friends; and some were just scavenged from the street.

EVICTION

We are currently facing eviction (5 houses including our space). The cement factory wants the road empty of squatters to park big machines, trucks and equipments. Legal solidarity on the side of the squatters is now in progress. The cement factory had made several attempts to convinced the Local Government Unit (Barangay level) the relocation of these 5 houses. This was done through bribery. We took measures against this kind of scenario and we keep ourselves prepared to fight by all means necessary. We are planning to organize a community week (graffiti, workshops, potluck, free market, concert etc.) in coordination with our neighborhood association who are engaged in the campaign against eviction.

feralcrust4
feralcrust6
feralcrust7
feralcrust8

GARDEN

We have regular activities once a week helping the kids set up their small container gardens and teaching them the basics of growing food (vegetables, flowers and herbs). Workshops highlight themes such as composting, identification of local edible plant species, designing and landscaping.

SELF ORGANIZATION AND AUTONOMY

Voluntarily and informally, the Feral Crust collective is actively part of the New Mabato Creek Road Neighborhood Association Inc.; a people’s organization committed towards community welfare and development.
Feral Crust contributes to the community by sharing awareness about social, cultural and environmental issues and struggles based on direct experience (locally and internationally). It also practices alternative ways of life that compliment value and respect to the natural ecosystem which sustain many living species.
Feral Crust activities are primarily centered in gardening, setting up DIY and skill-oriented workshops, organizing cultural events into music and art, resource sharing and feeding programs.
Feral Crust is also part of the local community watch and participates in solving problems to issues directly and indirectly affecting the community.’’

http://feralcrust.noblogs.org/

Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 19:00 PM, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe [at] squat [dot] net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Tuesday 25 November
Lonely Collective Day cafe
Conjure boredom by being bored with us. Just walk in and abuse of our (wireless) internet, coffee, tea and sociability. Every Tuesday from 11am till 15pm.
online:
opens at: 11:00
price: not specified
Tuesday 25 November
KSU-Oost Vind je het onredelijk dat er met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden wordt ? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt?
Ondanks het feit dat in Nederland kraken verboden is, gaat het toch gewoon door. Voor mensen die actief voor het recht op wonen optreden is onderlinge hulp vanzelfsprekend. Gezien de reden om te kraken, namelijk het maatschappelijke probleem woningnood, treden krakers in het algemeen dan ook als een soort bond naar buiten. Bij de voorbereiding van een kraakactie, bij de kraakactie zelf en bij het behouden en onderhouden van een kraakpand is er altijd advies een steun van andere krakers. Mensen gaan je graag en bijna onvoorwaardelijk ter zijde staan, maar het initiatief moet je zelf nemen en de uiteindelijke keuzes moet je zelf maken. In de praktijk houdt dat in dat je zelf een leegstaand huis moet weten te vinden, zelf moet uitzoeken waarom en hoe lang het leegstaat, zelf je woongroep moet samen stellen en zelf uiteindelijk daar moet wonen. Uiteraard kan je op praktische hulp rekenen zolang jezelf een duidelijk plan maakt en de uitvoering daarvan coordineert.

Als deze aanpak je geschikt lijkt om zelf iets aan je eigen woningnood en aan de woningnood in het algemeen te doen, kom dan langs op het kraak spreekuur elke dinsdag in Joe's Garage vanaf 20u
online: ksuoost.squat.net
opens at: 20:00
price: free entrance
Wednesday 26 November
Lonely Collective Day cafe Conjure boredom by being bored with us. Just walk in and abuse of our (wireless) internet, coffee, tea, experimental cakes and sociability, every Wednesday from 15pm till 18pm.
online: lonely.squat.net/
opens at: 15:00
price: free entrance
Thursday 27 November
Concert with Lynched and Het Brandt, Volkseten Vegazulu
Lynched

Thursday November 27th 2014, Concert with Lynched and Het Brandt. Volkseten Vegazulu, 7pm.
Food is being served from 7pm. Directly after the people’s kitchen, around 8pm, bands will perform. Live music will be over by 10pm.

Lynched, Dublin Folk Miscreants, is touring social centers around the Netherlands. Het Brandt, blues folk from Nijmegen, will also perform. Other Lynched show in Amsterdam, at the Molli, on Tuesday 25th.
http://lynchedmusic.com/
http://lynchedfolkmiscreants.bandcamp.com/
http://www.hetbrandt.nl/
http://hetbrandt.bandcamp.com/


Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 19:00 PM, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe [at] squat [dot] net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Saturday 29 November
Weggeefwinkel/ Give-away-shop Om frustraties over vervelend werk en de daardoor verloren tijd te compenseren, blijven mensen maar onzinnige en waardeloze spullen kopen en worden er toch niet gelukkig van In de tussentijd groeien de afvalbergen en raken lucht en water vervuild.Bovendien word het gros van onze consumptiegoederen in arme landen gemaakt, waar mensen voor lonen moeten werken waar ze nauwelijks van kunnen eten.Tijd voor een betere aanpak.

Weggeefwinkel (Zaterdag 14u/18u) / Give away shop (Saturday 14:00/18:00)
http://www.joesgarage.nl/weggeefwinkel
online:
opens at: 14:00
price: free entrance
Sunday 30 November
Movie Night: Harold and Maude (1971) Sunday November 30th 2014, Movie night: Harold and Maude by Hal Ashby (1971, 91 minutes).
a 1971 American romantic black comedy directed by Hal Ashby and released by Paramount Pictures. It incorporates elements of dark humor and existentialist drama, with a plot that revolves around the exploits of a young man named Harold (played by Bud Cort) intrigued with death.
Harold drifts away from the life that his detached mother (Vivian Pickles) prescribes for him, and slowly develops quite a strong and close friendship and eventually a romantic relationship with a 79-year-old woman named Maude (Ruth Gordon) who teaches Harold about living life to its fullest and that life is the most precious gift of all.

Door opens at 8pm, film begins at 9pm.

online:
opens at: 20:00
price: free entrance
Monday 01 December
Volkseten Vegazulu
Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 7pm, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe[at]squat.net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Tuesday 02 December
Lonely Collective Day cafe
Conjure boredom by being bored with us. Just walk in and abuse of our (wireless) internet, coffee, tea and sociability. Every Tuesday from 11am till 15pm.
online:
opens at: 11:00
price: not specified
Tuesday 02 December
KSU-Oost Vind je het onredelijk dat er met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden wordt ? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt?
Ondanks het feit dat in Nederland kraken verboden is, gaat het toch gewoon door. Voor mensen die actief voor het recht op wonen optreden is onderlinge hulp vanzelfsprekend. Gezien de reden om te kraken, namelijk het maatschappelijke probleem woningnood, treden krakers in het algemeen dan ook als een soort bond naar buiten. Bij de voorbereiding van een kraakactie, bij de kraakactie zelf en bij het behouden en onderhouden van een kraakpand is er altijd advies een steun van andere krakers. Mensen gaan je graag en bijna onvoorwaardelijk ter zijde staan, maar het initiatief moet je zelf nemen en de uiteindelijke keuzes moet je zelf maken. In de praktijk houdt dat in dat je zelf een leegstaand huis moet weten te vinden, zelf moet uitzoeken waarom en hoe lang het leegstaat, zelf je woongroep moet samen stellen en zelf uiteindelijk daar moet wonen. Uiteraard kan je op praktische hulp rekenen zolang jezelf een duidelijk plan maakt en de uitvoering daarvan coordineert.

Als deze aanpak je geschikt lijkt om zelf iets aan je eigen woningnood en aan de woningnood in het algemeen te doen, kom dan langs op het kraak spreekuur elke dinsdag in Joe's Garage vanaf 20u
online: ksuoost.squat.net
opens at: 20:00
price: free entrance
Wednesday 03 December
Lonely Collective Day cafe Conjure boredom by being bored with us. Just walk in and abuse of our (wireless) internet, coffee, tea, experimental cakes and sociability, every Wednesday from 15pm till 18pm.
online: lonely.squat.net/
opens at: 15:00
price: free entrance
Thursday 04 December
Volkseten Vegazulu
Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 7pm, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe[at]squat.net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Saturday 06 December
Weggeefwinkel/ Give-away-shop Om frustraties over vervelend werk en de daardoor verloren tijd te compenseren, blijven mensen maar onzinnige en waardeloze spullen kopen en worden er toch niet gelukkig van In de tussentijd groeien de afvalbergen en raken lucht en water vervuild.Bovendien word het gros van onze consumptiegoederen in arme landen gemaakt, waar mensen voor lonen moeten werken waar ze nauwelijks van kunnen eten.Tijd voor een betere aanpak.

Weggeefwinkel (Zaterdag 14u/18u) / Give away shop (Saturday 14:00/18:00)
http://www.joesgarage.nl/weggeefwinkel
online:
opens at: 14:00
price: free entrance
Sunday 07 December
Iranian new wave cinema: A few kilos of date for a funeral (2006)
A_Few_Kilos_of_Dates_for_a_Funeral

Sunday December 7th 2014, Iranian new wave cinema: A few kilos of date for a funeral ( چند کیلو خرما برای مراسم تدفین) by Saman Salur (2006, 85 minutes), in Persian with English subtitles. Door opens at 8pm, film begins at 9pm.

Synopsis: Sadry and Yadi work at a petrol station removed from the main traffic routes since the building of a ring road. It is winter and heavy snow lies on the ground. Sadry, a former performing strongman who accidentally lost an eye, is behaving strangely. He takes off from time to time and seems obsessed with the weather. Yadi is in love with a girl from a nearby town and sends her passionate letters via the local postman. Sadry and Yadi occasionally receive a visit from Orooj, the neighbourhood undertaker, their only contact with the exterior.

Director’s statement: The idea of this film, originally under a different title, came to me during my studies. At the time I often travelled from Tehran to my home town, Boroujerd, in the south-west of Iran. I often thought of the petrol station that was once situated along the highway and whose prosperity had disappeared with the building of a ring road. I also thought of likable outsiders such as Sadry and Yadi, left on the margins of society and forgotten by the rest of the world. The fate of such people has always fascinated me. I often dreamt as the film began to take shape and as my dreams were often colourless and grey, I decided to shoot in black and white. The close cooperation of my friend Touraj Aslani as director of photography was of utmost importance to me. The actors Mohsen Tanabandeh, Nader Fallah, Mahmoud Nazaralian and Hassan Rashid Ghamat are no strangers to cameras, the latter also doubling as film editor and short-film director. Mohsen Namjou who plays the role of the postman is a composer in real life. As snow was an essential element of the story, I must admit that Mother Nature also had her role to play.
“A Few Kilos of Dates for a Funeral” is a story of ordinary people with all their qualities and defects……but it is above all a story of love.

More info: http://www.dreamlabfilms.com/a-few-kilos-of-dates-for-a-funeral/

Film night at Joe’s Garage, cozy cinema! Doors open at 8pm, film begins at 9pm, free entrance. You want to play a movie, let us know: joe [at] squat [dot] net
online:
opens at: 20:00
price: not specified
Monday 08 December
Volkseten Vegazulu
Volkseten Vegazulu is a people’s kitchen, every monday and thursday, 7pm, vegan food for 4€ or donation. All benefits go for social & political struggles. No reservation.

We’re always looking for cooks. Any help is welcome in the kitchen. Experience not required. Enjoying it is a must. If you want to know which days are still available in the schedule, send an email to joe[at]squat.net and book yourself the night. You can, of course, also participate by rolling up your sleeves and doing the dishes.
online: www.joesgarage.nl
opens at: 19:00
price: donations welcome
Tuesday 09 December
Lonely Collective Day cafe
Conjure boredom by being bored with us. Just walk in and abuse of our (wireless) internet, coffee, tea and sociability. Every Tuesday from 11am till 15pm.
online:
opens at: 11:00
price: not specified
Tuesday 09 December
KSU-Oost Vind je het onredelijk dat er met jouw grondrecht op veilig onderdak geen rekening gehouden wordt ? Ben je boos omdat spekulanten van de woningnood profiteren en de overheid maar doet alsof haar neus bloedt?
Ondanks het feit dat in Nederland kraken verboden is, gaat het toch gewoon door. Voor mensen die actief voor het recht op wonen optreden is onderlinge hulp vanzelfsprekend. Gezien de reden om te kraken, namelijk het maatschappelijke probleem woningnood, treden krakers in het algemeen dan ook als een soort bond naar buiten. Bij de voorbereiding van een kraakactie, bij de kraakactie zelf en bij het behouden en onderhouden van een kraakpand is er altijd advies een steun van andere krakers. Mensen gaan je graag en bijna onvoorwaardelijk ter zijde staan, maar het initiatief moet je zelf nemen en de uiteindelijke keuzes moet je zelf maken. In de praktijk houdt dat in dat je zelf een leegstaand huis moet weten te vinden, zelf moet uitzoeken waarom en hoe lang het leegstaat, zelf je woongroep moet samen stellen en zelf uiteindelijk daar moet wonen. Uiteraard kan je op praktische hulp rekenen zolang jezelf een duidelijk plan maakt en de uitvoering daarvan coordineert.

Als deze aanpak je geschikt lijkt om zelf iets aan je eigen woningnood en aan de woningnood in het algemeen te doen, kom dan langs op het kraak spreekuur elke dinsdag in Joe's Garage vanaf 20u
online: ksuoost.squat.net
opens at: 20:00
price: free entrance
Joe's Garage
[ view all events at Joe's Garage ]


Joe's Garage is een ontmoetingsplek voor al dan niet krakers uit de transvaalbuurt en omstreken. Volkseten Vegazulu (maandag & donderdag 19u), Kraakspreekuur Oost (dinsdag 20u), Lonely Collective Dag Cafe (dinsdag 11u/15u, woensdag 15u/18u), Weggeefwinkel (zaterdag 14u/18u), Filmavonden/Infoavonden (zondag 20u),

Joe's Garage is a squatted social center, a meeting place in the Transvaal neighbourhood for squatters and none squatters. People's Kitchen Vegazulu (Monday & Thursday at 19:00), Squatting Assistance Group KSU Oost (Tuesday 20:00), Lonely Collective Day Cafe (tuesday 11:00/15:00, wednesday 15:00/18:00), Give away shop (Saturday 14:00/18:00), Film Nights/Info nights (Sunday 20:00). After the eviction in October 2008 from Pretoriusstraat 28, Joe's garage has reopened across the street at Pretoriusstraat 43.

Do you want to volunteer? Or just help out every now and then? Click here

Do you want to volunteer? Or just help out every now and then? Click here
opening hours:
Monday: 19.00 Volkseten Vegazulu
Tuesday: 11.00 - 15.00 Lonely Collective Dag Cafe
Tuesday: 20.00 - 21.30 Kraakspreekuur, (daarna is er een borrel)
Wednesday: 15.00 - 18.00 Lonely Collective Day Cafe
Thursday: 19.00 Volkseten Vegazulu
Saturday: 14.00 - 18.00 Weggeefwinkel
Sunday: 20.00 Filmavond/Infoavond (film begins at 21:00)
offline: Pretoriusstraat 43
1092 EZ Amsterdam
Nederland
online: http://joesgarage.nl
email: joe@squat.net
find events
what:
where:
 
 
 find locations
 
 printer-friendly
 
 add events
 
 info
 

Hosted by Squat!net